Burgerwind op zee Gezamenlijk fotomoment-4

Burgers kunnen voortaan mee participeren in windmolenparken op zee

OOSTENDE - In Oostende werd het voorbije weekend - en in aanwezigheid van een reeks hoogwaardigheidsbekleders - het project Burgerwind op zee voorgesteld. Bedoeling is om aan allerlei burgercoöperaties -37 in totaal - de kans te geven om mee te participeren in windturbines op zee. In een volgende fase moeten ook kmo's dezelfde kans krijgen.