Dumolin-Christian-2020-prachtige-foto

Christian Dumolin herdefinieert zijn holding

KORTRIJK - De Kortrijkse topondernemer en investeerder Christian Dumolin geeft een nieuwe naam aan zijn investeringsvennootschap Koramic Holding. De herdefiniëring naar Koramic Investments sluit beter aan bij de activiteiten van Koramic, dat via participaties in performante bedrijven de groeimotor van de economie helpt aanslaan.  

Koramic Holding, de moedermaatschappij van de groep, werd opgericht op 11 september 1883 als naamloze vennootschap Dakpannenfabriek Pottelberg en bestaat dus meer dan 140 jaar. Buiten de naamsverandering van Pottelberg naar Koramic bleef de maatschappij altijd in dezelfde vorm bestaan en daarmee is ze één van de oudste naamloze vennootschappen van het hele land. Koramic begon als lokale fabrikant van keramische dakpannen en ontwikkelde zich tot een internationale producent van bouwmaterialen.

"Maar sinds begin deze eeuw is Koramic uitgegroeid tot een holdingmaatschappij met zeer diverse activiteiten, die op heden meer dan 5.000 mensen tewerkstelt in een 20-tal landen", zegt Christian Dumolin. "Om de Koramic-groep voor de toekomst en de volgende generaties voor te bereiden zal ze omgevormd worden van een industriële holdingmaatschappij tot een family office. Dit wil concreet zeggen een familiaal gecontroleerde vennootschap geleid door een professioneel management. De activiteiten blijven dezelfde en de verankering blijft in Kortrijk."

Mega werkgever

Om deze strategische evolutie te onderlijnen verandert de naam van Koramic Holding naar Koramic Investments. Ook het logo wordt aangepast met een groen accent dat symbool staat voor positiviteit, creativiteit, groei en ontwikkeling en voor de link tussen mens en natuur, twee belangrijke fundamenten binnen de groep.

Via Koramic Investments is Christian Dumolin de facto, zij het indirect, één van de grootste werkgevers van het land. Ook in het buitenland laat Koramic Investments zich lang niet onbetuigd.