Wevelgem Airport 20 (2)

Christian Dumolin zorgt voor de lokale verankering van de luchthaven van Wevelgem-Kortrijk

WEVELGEM, KORTRIJK - De voorbije dagen werden de juridische verhoudingen binnen de vennootschap FIA herschikt. FIA (Flanders International Airport) staat in voor de exploitatie van de luchthaven van Wevelgem-Kortrijk. Christian Dumolin zorgt voor de lokale verankering.  

De juridische herschikking heeft zopas zijn beslag gekregen, zo kon Made in West-Vlaanderen vernemen. De Abelag Holding heeft haar aandelen in FIA overgedragen aan Korfima. Korfima is één van de vennootschappen van de investeringsmaatschappij Koramic-groep. De Koramic-groep is de investeringsmaatschappij van Christian Dumolin.

Door de overdracht van aandelen groeit de participatie van Korfima in FIA van 25 naar 50 %. "Deze operatie was nodig om te voldoen aan de selectiecriteria die gelden om ín aanmerking te kunnen komen voor de nieuwe uitbatingsconcessie vanaf 2024", zo laat Korfima in een intern schrijven weten. De raad van bestuur van FIA heeft ook beslist om het dagelijks bestuur van FIA toe te vertrouwen aan Chris Lecluyse. De bijzonder competente Kortrijkse jurist Lecluyse is sinds jaar en dag een van de vertrouweling van Christian Dumolin. Lecluyse zal in tandem werken met CEO Alexander Kerkhof die de operationele leiding waarneemt.

Lange termijn perspectief

De beide herschikkingen zijn gebeurd in uitstekende verstandhouding tussen de aandeelhouders en tussen de bestuurders, zo laten alle partijen verstaan. Christian Dumolin zet deze stap omdat hij de lokale verankering van het vliegveld wil blijven waarborgen. Het is de vaste intentie van FIA om vanuit een lange termijn perspectief de best mogelijke dienstverlening te blijven verzekeren en op die manier bij te dragen tot een performante werking van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, aldus Dumolin en Chris Lecluyse in een intern schrijven.

FIA wordt nu voor 50 procent gecontroleerd door Christian Dumolin. De andere 50 procent zijn ook 'West-Vlaams', met name via Luc Maes (Latexco) en via Barth Foucart (pionier van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem).