Club Brugge Leerstoel

Club Brugge (en alle anderen) wordt de levieten gelezen door de Club Brugge Leerstoel

BRUGGE - Ironisch of contradictorisch, hallucinant of markant: u noemt het maar zoals u zelf de zaken ziet. Robby Houben, de prof sportondernemingsrecht die de Club Brugge Leerstoel in goede banen helpt leiden, pleit in een column voor meer transparantie en deugdelijk bestuur bij de profclubs van het Belgisch voetbal. Om het met een blauw-zwarte slogan te zeggen: Bluvn goan dus, maar wel anders gaan. 

  

Professionele voetbalclubs zijn ook bedrijven. Ze zijn het dus ook aan zichzelf verplicht om binnen en niet buiten de lijntjes te kleuren en aan positief ondernemerschap te doen. Die propere handen blijken echter meer en meer besmeurd. Al geldt in juridisch opzicht ook de regel dat iedereen onschuldig is tot bewijs van het tegendeel. Aan Justitie om de zaak uit te klaren.

Eerst een flashback. In december 2019 (zie foto) hield Club Brugge zijn nieuwste geesteskind boven de doopvont, samen met de Universiteit Antwerpen: de Club Brugge Leerstoel. Een terugblik op de statements die toen gemaakt werden, is leerrijk, om niet te zeggen ontluisterend. De geboorte werd toen als volgt aangekondigd door Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. “Een voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming”, zo luidde het. “Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren is. Club Brugge gaat dus zowel binnen, als over de landsgrenzen kijken naar facetten die de club vooruit kunnen helpen. Wat is de beste ondernemingsvorm (een NV of toch een vzw?), hoe doen clubs het met een kleiner budget, enzovoort. De club betaalt 280.000 euro om vier jaar lang wetenschappelijke studies binnen te krijgen. We willen met Club Brugge steeds meer oog hebben voor een gepaste professionele omkadering bij onze werking.”

Pleidooi voor extra transparantie

Nu vandaag. De ontnuchtering vandaag is groot, als men er de verklaringen van dik twee jaar terug bij neemt. Professor Robby Houben, coördinator van de Club Brugge Leerstoel, beseft vandaag dat er werk aan de winkel is, zo schrijft hij in een publiek statement.

“Het beleid van de clubs focust te veel op de korte termijn en is te lokaal of te reactief, met steekvlamnormering tot gevolg”, zo stelt Houben. “Neem nu de antiwitwaswet die sinds de zomer van toepassing is op de clubs. Clubs moeten achtergrondchecks doen op cliënten en verdachte transacties melden aan de overheid. Toch zou die antiwitwaswet en alle maatregelen om het voetbal netter te maken, beter op Europees niveau aangekaart worden. Nu zijn buitenlandse makelaars bijvoorbeeld niet gebonden aan de Belgische wet.”

Steeds volgens Houben is extra transparantie nodig in het profvoetbal. Hij besluit met een pleidooi voor goed bestuur, mee aangestuurd door de overheid.