Roeselare luchtbeeld Coussee en ION+2023.06.05

Coussée en ION geven de vroegere Roeselaarse ziekenhuissite Heilige Hart een nieuwe ‘outlook’

ROESELARE - ’t Groen Hart van Roeselare krijgt vorm. Projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project (Roeselare) en ION (Waregem) hebben een eerste beeld vrijgegeven van de nieuwe buurt waar wonen, zorg en groen elkaar zullen ontmoeten. Door het imposante ziekenhuis te vervangen door aparte gebouwen die variëren in grootte en hoogte ontstaat ruimte voor een nieuw park van 2 hectare dat het hart van de buurt zal vormen. Centraal in het project komt een ​ moderne hoogbouw met opvallend afgeronde hoeken die verschillende woonvormen met elkaar zal verzoenen. ​

De contouren van het masterplan van de duurzame woonwijk die wordt aangelegd op de site van het verlaten ziekenhuis AZ Delta worden almaar concreter. Naar aanleiding van de bouwaanvraag voor de eerste fase van het project hebben projectontwikkelaars ION en Coussée Bouw & Project een eerste render laten maken.

Daarop wordt getoond hoe de nieuwbouwzone van drie aaneengesloten bouwblokken met variërende hoogte van vier, acht en zestien bouwlagen er zal uitzien. In de drie fossielvrije gebouwen komen 60 appartementen, buurtversterkende functies zoals een lokaal dienstencentrum en een ​ woon-zorghotel dat eigendom wordt van Zorggroep H. Hart.

Mix van functies

“Sinds 1924 staat deze locatie in het teken van de zorg voor mensen en ook nu staat die zorg centraal", zegt Wino Baeckelandt van de Kortrijkse Zorggroep H. Hart. "Het beste bewijs daarvan is dat de oprichting van ons moderne woon-zorghotel, centraal in de nieuwe wijk, het startschot wordt van de bouwwerken. Het gaat om een combinatie van 110 zorgstudio's die onze eigendom worden en 27 assistentiewoningen die we zullen uitbaten. Op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw komt een eigentijdse bistro met take-away die zal uitgeven op het nieuwe park van 2 hectare.”

Afgeronde hoeken

De hoogbouw die centraal op de site komt en extra groene ruimte creëert, is een ontwerp van Link Lab & Markland. Het architectenbureau uit Kortrijk is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Het ontwierp eerder onder meer al studententoren The Sky in Kortrijk en is in de running om het nieuwe casino van Knokke te ontwerpen.

“We hebben samen met de projectontwikkelaars gekozen voor een spel met dieptes en hoogtes", luidt de commentaar van Tom Vandorpe, oprichter Link Lab. "Zo komen we tot een modern maar tijdloos geheel, dat zeker ook door de ronde hoeken en vele glaspartijen licht aanvoelt. Hoewel het gebouw drie functies met elkaar verweeft, worden die ook gescheiden van elkaar. De appartementen, het woon-zorghotel en de assistentiewoningen zullen een eigen ‘identiteit’ hebben en krijgen vanuit het park elk een aparte toegang.”

Start aanleg park

De voorbereidende werken voor de duurzame herbestemming van de site zijn eind vorig jaar in overleg met de overheid en de omwonenden gestart. Nadat een gecertificeerde asbestdeskundige naar schatting 700 ton asbest heeft teruggevonden in het verlaten ziekenhuis, is de gespecialiseerde firma Verhelst Aannemingen uit Oostende ingeschakeld om de site zorgvuldig klaar te maken voor een nieuwe toekomst. Op die manier dragen de nieuwe eigenaars van de verlaten ziekenhuissite hun steentje bij aan het doel van de Vlaamse overheid om tegen 2040 met z’n allen in een asbestvrij Vlaanderen te wonen.

“Sinds midden mei zijn we na eerste voorbereidende werken gestart met de eerste asbestverwijdering", aldus Leonie Coussée van projectontwikkelaar Coussée Bouw & Project. "We staan in nauw contact met de stad omtrent het afvoeren en transporteren van alle puin. Zodra dat alles op een veilige manier gebeurd is, worden de gebouwen weggenomen en wordt het terrein klaargemaakt voor de bouw van de eerste fase en de aanleg van het publieke park met 280 bomen.”

info: www.tgroenhart.be