Ons Erfdeel-2017

Cultureel bedrijf Ons Erfdeel bestaat zestig jaar

2017 is een bijzonder jaar voor het uitmuntende cultureel bedrijf Ons Erfdeel (Rekkem), een buitenbeentje in de sector. De culturele stichting werd immers zestig jaar terug boven de doopvont gehouden door visionair en “cultuurpaus” Jozef Deleu. Vandaag wordt ze kundig geleid door zijn opvolger, classicus Luc Devoldere uit Kortrijk. In de raad van bestuur zetelen onder meer Bert De Graeve (voorzitter Bekaert) en gewezen advocate Hilde Laga.

De Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw biedt inmiddels al ruim een halve eeuw lang informatie, opiniëring en reflectie over culturele en maatschappelijke tendensen in de Lage Landen. Ze wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekendmaken en de culturele samenwerking tussen de Nederlandstaligen bevorderen.  De activiteiten en publicaties van Ons Erfdeel vzw worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheidsinstellingen uit Vlaanderen en Nederland. De Vlaamse Overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Den Haag) verlenen een belangrijke steun. Ook provincie- en gemeentebesturen dragen bij aan de werking van Ons Erfdeel.

Daarnaast probeert de organisatie zijn doelstellingen mede te realiseren dankzij het mecenaat van talrijke particulieren, verenigingen en bedrijven. Hun namen worden dan op passende manier in het tijdschrift Ons Erfdeel vermeld. Deze steun is essentieel voor de werking. Vanuit de West-Vlaamse bedrijfswereld komt er steun van Bekaert (Zwevegem), Roularta (Roeselare), de Heulse kmo de Mailingman en Kijk en Bouw (Menen). “De bedrijfswereld draagt bij voor alles bijeen 30.000 euro, ofte vijf procent van ons budget”, aldus Luc Devoldere. “Ja, dat mag altijd meer zijn. Op jaarbasis werken we de laatste jaren met een budget dat schommelt tussen 1 en 1,15 miljoen euro, alles inbegrepen.” Bij de vzw Ons Erfdeel werken zes mensen.