Falingen regen

Duizend West-Vlaamse bedrijven overleefden 2023 niet

KORTRIJK - Op één na (999) duizend West-Vlaamse bedrijven gingen over de kop in 2023. Dat blijkt uit cijfers van Graydon. Een jaar eerder (2022) sneuvelden 905 West-Vlaamse bedrijven. De toename bedraagt dus 10 procent. Ter vergelijking: tien jaar terug (2013) was er sprake van 1.011 faillissementen. In tegenstelling tot de rest van België en het Vlaamse Gewest, blijft de schade in onze provincie relatief beperkt en ook stabiel over de jaren heen, met uitzondering van de coronajaren.

Het Belgische jaartotaal 2023 komt uit op 10.771 cases ofte bedrijven die het hoofd niet boven water konden houden. Dat komt overeen met een stijging van 9,65% in vergelijking met het jaar 2022 en aantallen die vergelijkbaar zijn met de jaren 2017 en 2018 (ofte pre corona jaren).

Wat West-Vlaanderen betreft gingen in de jaren 2020 en 2021 'slechts' 692 en 602 bedrijven over de kop, met dank aan de steunmaatregelen van de overheid.

Bouw bloedt

Graydon stelt dat globaal genomen, het jaar 2023 zich heeft gekenmerkt door een naar verhouding belangrijke toename van het aantal jonge ondernemingen dat over de kop gaat. Op federaal niveau meten we maar liefst 40,99% van alle faillissementen bij ondernemingen die jonger zijn dan 5 jaar. Een evolutie die al merkbaar was in 2022 waar 38,15% faillissementen dergelijke jonge
ondernemingen betrof.
Uit de cijfers van Graydon blijkt ook nog dat er records sneuvelen binnen bouw, transport en autohandel. Voor de bouwnijverheid was 2023 een turbulent jaar. Met 2.255 faillissementen over heel het land tekent de sector voor een absoluut jaarrecord en een stijging van +11,47% tegenover vorig jaar. Daarmee is de sector meteen de grootste faillissementsleverancier. De op één na grootste faillissementsleverancier is de horeca met 1.927 uitspraken.

Wat met de transportsector?

Graydon meldt nog dat het ook absolute jaarrecords optekende binnen de transportsector en de handel in auto’s en garages. Binnen de transportsector werden globaal 638 faillissementen uitgesproken, een stijging van +12,72%. Opvallend hier is vooral de concentratie van faillissementen in West-Vlaanderen met een klim van liefst 70,37%.