CEO 04 CEO 04

Economisch Huis Oostende kan mooie jobcijfers voorleggen

OOSTENDE - Traditiegetrouw evalueert het Economisch Huis Oostende jaarlijks de duurzame jobcreatie via de Europese tewerkstellingsprojecten. Over een looptijd van zes jaar, zijn in totaal 911 personen nog steeds aan de slag. Daarnaast hebben 569 Oostendse werkzoekenden een mobiliteitstraject gevolgd, een belangrijke factor in de zoektocht naar werk. 270 van hen behaalden ondertussen hun rijbewijs B. Mooie referenties voor algemeen directeur Filip Roelandt en zijn team van het Economisch Huis.   

Nu het schooljaar begonnen is en heel wat projecten opnieuw van start gaan, blikt het Economisch Huis Oostende terug op enkele behaalde resultaten. In totaal werden de afgelopen jaren 1.323 trajecten naar werk aangeboden, specifiek voor kwetsbare werkzoekenden in Oostende. Daarvan zijn op dit moment 911 Oostendenaars stabiel aan het werk. Ongeveer 60% van hen vond werk in een Oostendse onderneming, de overige 40% in de ruimere regio van Oostende.
“De cijfers weerspiegelen hier enkel de resultaten binnen de Europese projecten”, zegt Charlotte Verkeyn, schepen van ondernemen en tevens voorzitter van he Economisch Huis Oostende. “Naast de Europese projecten heeft het Economisch Huis Oostende intussen een werking opgezet waar het team dagelijks beschikbaar is voor hulp aan elkeen met een werkvraag. De aanpak waarbij een korte keten met het bedrijfsleven wordt opgezet, werpt vruchten af. Dat komt onder andere door het organiseren van diverse jobevents zoals de jobbeurs in KVO, het jobevent in de luchthaven en de kleinere jobdates met interimkantoren of individuele ondernemers, maar ook door tal van andere acties zoals de Roadshow doorheen de wijken. Op die manier brengt het Economisch Huis Oostende werk naar de Oostendenaar en mikt het op maximaal rendement voor het ondernemersleven in Oostende. Bovendien komt de Blue Career Day er nog aan op 27 oktober 2022, een jobevent voor werk in de blauwe economie.”

Inspelen op de vraag

Het Economisch Huis Oostende vertrekt steeds vanuit de vraag van de Oostendse bedrijven en de openstaande vacatures in de regio. “We spelen hierop in door onze unieke brugpositie. Het risico van de hogere werkloosheid in de regio werd naar een troef voor bestaande en nieuwe bedrijven omgezet”, legt CEO Filip Roelandt uit.
Uit cijfers blijkt dat het hebben van een rijbewijs B de kansen op een duurzame job exponentieel verhoogt. Daarom helpt het Economisch Huis Oostende Oostendse werkzoekenden ook hiermee op weg. 270 Oostendse werkzoekenden hebben dankzij deze hulp hun rijbewijs B al behaald en heel wat anderen zijn nog volop bezig met dit traject dat gemiddeld twee jaar duurt. Daarnaast werkt het Economisch Huis Oostende samen met VDAB aan opleidingen om werkzoekenden het heftruckattest laten behalen. In de voorbije vier jaar hebben zestig Oostendse werkzoekenden de heftruckopleiding gevolgd en 70% daarvan stroomde door naar een job in de logistieke sector.”

Vaardigheden aanleren

Een andere manier om outreachend mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, is het bijbrengen van ondernemerschapsvaardigheden aan jongeren. Via uitgebouwde hubs werkt het Economisch Huis Oostende samen met Oostendse scholen aan realistische werkomgevingen voor de leerlingen. Zo kunnen jongeren aansluiting vinden bij vaardigheden die op de arbeidsmarkt gevraagd worden.
De tewerkstellingsprojecten van het Economisch Huis Oostende hebben een duidelijke sociale impact op de werkloosheid. De werkloosheid is in augustus 2022 9,3%, met een gedaalde ratio ten aanzien van Vlaanderen die momenteel op 1,58 staat. Alle inwoners van Oostende die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt zijn welkom in het Economisch Huis Oostende om hulp te vragen bij hun zoektocht naar een duurzame job.