Kanaal Kortrijk-Bossuit

Eindelijk schot in het dossier kanaal Kortrijk-Bossuit

Het project om het kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen gaat binnenkort een nieuwe fase in. De Vlaamse regering liet weten dat ze nog voor de zomer het dossier definitief wil lanceren. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Momenteel is voor het project kanaal Bossuit-Kortrijk de verkenningsfase nog lopende. Tijdens deze fase overlegt Waterwegen en Zeekanaal NV via klankbordgroepen of bilateraal met verschillende stakeholders en betrokken besturen. Deze fase zal wordt afgesloten met het nemen van de startbeslissing, met een duidelijke projectdefinitie en doelstellingen. “Sinds 2015 vond er overleg plaats met verschillende instanties, zoals Vlaamse, provinciale en gemeentelijke administraties, maar ook met economische en maatschappelijke spelers”, aldus Bert Maertens. “De startbeslissing werd echter nog niet genomen. Het ontwerp van startbeslissing is intussen wel voorbereid. Er wordt naar gestreefd om de startbeslissing door de Vlaamse Regering te laten nemen vóór het zomerreces.”

Maar vooraleer te kunnen starten met de werken, moeten er nog een heel traject afgelegd worden. Eerst via een onderzoeksfase, die een voorkeursscenario moet opleveren, en daarna met de uitwerkingsfase. Pas daarna volgt de concrete uitvoeringsfase. Steeds volgens Bert Maertens wordt er rond deze tijd ook nagedacht over de inrichting van een regionaal overslagcentrum langs het kanaal. Drie sites komen in aanmerking komen voor het huisvesten van zo'n regionaal overslagcentrum. Deze locaties bevinden zich op het grondgebied van Harelbeke en Zwevegem.