Ingels Jurgen

Entrepreneur expert Jurgen Ingels leest bij Hangar K voor uit zijn grote boek over ondernemen

KORTRIJK - Jurgen Ingels, een naam met faam in de ondernemerswereld, heeft een nieuw boek uit: Lessons learned, 50 lessen voor ondernemers. Voor het dynamische team van de Kortrijkse incubator Hangar K voldoende reden om de man ook uit te nodigen om zijn visie op ondernemerschap te verkondigen aan een breed publiek. Digitaal weliswaar, maar dat ondermijnde de belangstelling niet.    

Hangar K werkte voor de gelegenheid samen met de partners van Start@K, (Howest, Vives, KUL en UGent). Hierdoor waren dan ook talloze studenten aanwezig op deze digitale editie van de Expert Talk. Als rasechte West-Vlaming was Jurgen Ingels fier om een thuismatch te spelen, zo liet hij verstaan. Rasondernemer Ingels bouwde zijn Expert Talk opgebouwd rond zijn meest recente boek '50 lessen voor ondernemers', een boek dat hij naar eigen zeggen voor zijn kinderen heeft geschreven. Het werd geen saaie opsomming van 50 lessen of evenveel opgeheven vingertjes maar een zeer uitgebreide kijk van zijn eigen ondernemersverhaal. Het traject van de ondernemer start tijdens zijn studententijd, waar hij al zijn eerste opportuniteit spotte: studentencursussen verkopen. En zo vervolgt het verhaal met het organiseren van studentenfeesten en klassieke concerten.

Lessen in ondernemerschap

Eén van zijn eerste levenslessen betrof het principe van de extra mile die hij toepast. Dit geeft Ingels aan met de wiskundige formule (1,01)365.= 37,78. Met andere woorden: wie consequent één extra minuut, of uur, vrijmaakt om een extra inspanning te doen in zijn of haar onderneming, zal daar op termijn ook baat bij hebben. Tijd is een beperkt en kostbaar begrip. Probeer dus maar zo goed als mogelijk om te gaan met de tijd die je ter beschikking hebt.

Een ander principe heeft betrekking op het concept van parallel werken. Hiermee doelt Ingels op het parallel werken in verschillende sectoren op hetzelfde ogenblik zodat je een breed mogelijk set van ervaringen kan opdoen. Ook al werk je in de financiële sector, probeer via bevriende ondernemingen of ondernemers ook eens ervaringen te delen over pakweg de energiesector.

Op de vraag “wat maakt een product succesvol?” geeft Ingels aan dat naast het product zelf, ook zaken als team, geld, markt en tijd belangrijke gegevens zijn. Bedrijven die in staat zijn om tijd -time to market- te reduceren, zullen de meeste kans op succes hebben. Technologie, ervaring en competentie zijn drie verschillende aspecten die je in staat stellen om je tijd te laten reduceren, aldus een basisadvies voor beginnende ondernemers.

Een beetje zot zijn

Om te ondernemen, moet je ook een klein beetje zot zijn, aldus Jurgen Ingels. Met een aantal grote foto’s van levensgrote maquettes vertelde Ingels het verhaal van een vol magazijn dat hij heeft opgebouwd met maquettes die hij wist te verzamelen. Hij deelde met de groep zijn visie om volgend jaar tussen maart en oktober een grote expo te organiseren rond ruimtevaart met die maquettes, maar ook met VR-experiences en andere films. Een beetje zot zijn? Het helpt soms.

Focus op strategie

Met Clear2pay, het bedrijf dat Ingels opstartte eind de jaren 90, heeft hij zijn eerste klanten binnengehaald met een gratis licentie die beperkt werd in de tijd. Deze strategie die hij “dealers en junkies” noemt, heeft Clear2pay toegelaten om die klanten in het begin gratis binnen te halen, waarna ze ook een beetje verslaafd werden aan de technologie. Maar diezelfde eerste klanten waren zo fier op het gebruik van de technologie van een kleine Belgische speler dat ze bereid waren om op een podium te staan en hun ervaring te delen. Waardoor deze eerste klanten werden omgetoverd van junkies naar dealers.

De Zweedse chocolate story

Niet alles wat Jurgen Ingels opstartte heeft hij weten uitbouwen tot een succesverhaal. Zo vertelt hij het verhaal van zijn ambitieuze onderneming in Zweden om daar Belgische chocolade te verkopen. Na lang en stevig onderzoek was hij overtuigd dat er een markt was om pralinewinkels op te starten in Zweden. Maar bij de opening van de drie winkels in Stockholm moest hij tot de vaststelling komen dat de Zweden wel degelijk in de rij stonden om pralines te kopen, maar in tegenstelling tot wat we hier doen (250 gram in één keer kopen) kochten de Zweden afzonderlijke pralines. Hier geeft Jurgen als levensles mee dat, hoe goed je ook voorbereid bent, er bij ondernemen altijd wel ergens een risico aanwezig is.

Tot slot gaf de serial entrepreneur een aantal tips en adviezen aan de studenten en de ondernemers die via chat verschillende vragen stelden. Al bij al een mooie afsluiter van een reeks digitale Expert Talks die in Hangar K hebben plaatsgevonden. Vanaf september kan je in Hangar K terug terecht voor Expert Talks in levende lijve.