Familiebedrijven regelen beter overdracht

FRE_2296Uit cijfers van Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom blijkt dat de overdracht van familiebedrijven van de ene generatie naar de andere steeds vlotter verloopt. Voor bedrijfsleiders die bij leven de zaak overdragen aan hun kinderen geldt sinds 2012 een nultarief. In de praktijk gaat het dan om een schenking waarop de bedrijfsleider geen schenkingsrechten hoeft te betalen. In 2014 deden 1.591 CEO’s van familiebedrijven beroep op deze mogelijkheid. In 2011 waren er dat amper 300. Voor 2012 gold er een gunsttarief maar géén nultarief.

De cijfers zijn hoopgevend maar gezien het groot aantal familiebedrijven zijn ze ook niet meer dan dat. Toch evalueert de Kortrijkse advocaat Jozef Lievens, expert in familiebedrijven, het nieuws positief. “Enkele jaren geleden heeft de Vlaamse regering een resolute koerswijziging doorgevoerd,” zegt Lievens. “Dit nultarief is bijzonder interessant omdat ze de bedoeling heeft om ondernemers aan te zetten om tijdig hun opvolging te regelen. Vanzelfsprekend moet dit door de ondernemer goed bekeken worden want velen zijn niet bereid reeds hun controle op het familiebedrijf op te geven op het ogenblik van de schenking. De juiste technieken moeten dus aangewend worden om de controle te behouden.  Het Belgisch juridisch arsenaal biedt op dat vlak voldoende mogelijkheden.  Indien de ondernemer geen gebruik maakt van de regeling zal er bij het overlijden 3% op de waarde van het familiebedrijf moeten betaald worden.  Ook dit is weinig maar uiteraard toch nog meer dan het nultarief.  Dit is de reden waarom de nieuwe Vlaamse regeling zo succesvol is.” (KC)