Flanders make opening Kortrijk 23

Flanders Make opent derde ‘succursaal’ in Kortrijk

KORTRIJK - Flanders Make heeft in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon, zijn derde centrum geopend voor technologisch onderzoek en innovatie voor de maakindustrie. Hier kunnen bedrijven de nieuwste technologieën en productiemethodes uittesten en worden ze begeleid in het optimale investeringstraject voor hun productie omgeving. Alleen via diepe innovatie (digitale of groene innovatie) kan onze industrie competitief blijven en duurzaam bijdragen aan de welvaart in onze regio mits een stimulerend omgevingskader.

Bedrijven kunnen er niet meer omheen: hun klanten verwachten steeds meer producten op maat, snel geleverd en liefst zonder meerkost. De druk om duurzaam te ondernemen wordt ook steeds groter. Niet alleen de markt maar ook andere belanghebbenden, zoals investeerders, kredietinstellingen en overheid dwingen de bedrijven tot een nieuwe aanpak.

Bij Flanders Make werken meer dan 850 onderzoekers samen met uiteenlopende bedrijven aan zo’n 1.200 product- en productie innovatietrajecten per jaar. In de nieuwe Kortrijkse vestiging ondersteunt Flanders Make bedrijven in de noodzakelijke omschakeling naar slimme, duurzame productie, met focus op kleine series en hoge productmix.

Platform voor alle sectoren

“Dit past in een nieuw strategisch plan 2030 om de relatieve bijdrage van de industrie aan de economie in Vlaanderen te verhogen van 17% BNP naar 20% BNP, de doelstelling van de Europese Industrie Agenda", zo zei zegt Urbain Vandeurzen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flanders Make "Flanders Make neemt hierin de rol van katalysator op, en helpt bedrijven om voluit in te zetten op digitalisering en op de duurzame transitie. De evolutie naar Industrie 5.0 combineert verdere digitalisering met op artificiële intelligentie gebaseerde technologieën met specifieke ondersteuning voor de operator, die centraal blijft staan in de productie. Innovaties die Flanders Make ontwikkelt en toepast in voertuigen, machines en hun productieomgevingen vinden via de nieuwe site in Kortrijk ook hun weg naar andere sectoren, waaronder de voedings-, textiel- en farmaceutische industrie, de bouw- en landbouwsector en de logistiek.”

Groot en klein

Bedrijven krijgen bij Flanders Make in Kortrijk de kans om in reële omstandigheden de nieuwste productietechnologieën en -processen uit te testen. Zo kunnen ze toekomstgericht blijven investeren in hoog competitieve productie in eigen regio. "Dankzij onze unieke onderzoeksinfrastructuur kunnen bedrijven die sterk willen inzetten op innovatie bij ons op een tastbare manier ontdekken hoe ze een breed gamma aan producten in relatief kleine hoeveelheden op een efficiënte en duurzame manier kunnen maken", aldus Grisja Lobbestael, CEO van Flanders Make. "Flanders Make is er voor iedereen, de enige vereiste is dat de onderneming een innovatiefocus heeft.  We laten hier zowel grote spelers als kmo's ervaren hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën zoals digital twins, slimme robotisering en automatisering.”

Een nog op te richten Flanders Make Academy zal bedrijven ook ondersteunen om hun medewerkers klaar te stomen voor de jobs van de toekomst. Mensen blijven in de toekomst een centrale rol spelen op de werkvloer. Hierbij kunnen ze ondersteuning krijgen via digitale werkinstructies en robots die hen helpen bij zwaar en repetitief werk.