Duinkerke-windmolens-op-zee-1600×900

Frans windmolenpark op zee komt weer wat dichter bij West-Vlaanderen

DE PANNE - De Franse Raad van State heeft zich gebogen over de juridische bezwaren die aan Belgische kant werden ingediend tegen de plannen om aan de grens met West-Vlaanderen een gigantisch windmolenpark op zee neer te poten. De windmolens zouden groter zij dan de Eifeltoren en zouden bovendien zo goed als pal voor de kust van Duinkerke komen te liggen. Visuele pollutie, luidt het aan Belgische kant. Maar de Franse Raad van State legt de plannen geen strobreed in de weg. 

Op 19 juni jongstleden heeft de Franse Raad van State uitspraak gedaan, zonder daarover officieel te communiceren. Van Belgische kant waren in 2021 vier klachten ingediend bij de rechtbank in Rijsel. Ze werden nu alle vier naar de prullenmand verwezen. De Franse energiemaatschappijen EMD en RTE willen vlak voor de kust van Duinkerke een windmolenpark bouwen met molens die groter zijn dan de Eifeltoren.

De Belgische bezwaren, waar de westkustgemeenten zich bij aansloten, zijn tweevoudig: het gebrek aan luisterbeidheid aan Franse kant (spijts herhaaldelijk en al jaren durend overleg) en het feit dat de molens zouden zorgen voor een visuele pollutie omwille van te dicht bij  de kustlijn. Zelfs premier Alexander De Croo besprak de zaak recent nog met president Macron.

De rechtbank in Rijsel heeft zich nu in dit dossier volledig uitgesproken  pro de Franse plannen. Het gaat hier enkel over een uitspraak omtrent de toekenning van de concessie, en dus niet over het project als dusdanig.

Blijvend overleg

Aan West-Vlaamse en aan Belgische zijde wordt niettemin erg ontgoocheld gereageerd. In De Panne is te horen dat nu alles op alles moet worden gezet om met milieu argumenten voor de dag te komen

Ook minister van Noordzee Vincent van Quickenborne heeft een reactie in huis. "Wij hebben kennis genomen van het arrest van de Franse Raad van State", aldus Vincent Van Quickenborne tegenover Made in West-Vlaanderen. "Het aanspannen van een zaak was van onze kant een noodzakelijke stap om onze rechten te vrijwaren. Wij zijn daarnaast nog steeds in gesprek met de Franse regering om tot een gedragen oplossing te komen en we zetten de dialoog constructief verder. Ook zullen we dit najaar deelnemen aan de voorziene enquête public."