windmolens op zee

Franse windmolens zorgen voor schisma met West-Vlaanderen en klacht bij de Europese Commissie

DE PANNE - Via het persagentschap Belga laat  minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne weten dat hij namens ons land een klacht heeft neergelegd bij de Europese Commissie tegen de Franse plannen voor de bouw van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke tegen de Belgische grens. De windmolens, ter hoogte van Duinkerke en in het zicht van de West-Vlaamse Westkust, hebben de omvang van Eifeltorens. Ze zouden 300 meter boven het wateroppervlak uitkomen en  problemen veroorzaken voor de scheepvaart, het luchtverkeer, het toerisme en de kustbewoners, zo luidt de redenering.  

Het is hoogst uitzonderlijk dat een Europees land een klacht indient tegen een ander Europees land. Het is zelfs de eerste maal dat België een juridisch conflict van die aard heeft met Frankrijk. Van Quickenborne, en met hem de kustburgemeesters van de Westhoek, vreest de negatieve impact van het windmolenpark zo dicht bij de grens.

"De oplossing is nochtans simpel: bouw het windmolenpark 5 kilometer verder", zegt de minister aan Belga. "Het is bijzonder jammer dat Frankrijk niet wenst in te gaan op de uitgestoken hand van Belgische zijde. Ons land heeft van bij het begin een constructieve dialoog onderhouden met de Fransen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Want er zijn heel wat terechte Belgische bezorgdheden. Het windmolenpark dieper in zee bouwen, zoals we dit ook doen met de Belgische windmolenparken, is een oplossing. Nu zien we ons genoodzaakt om verdere juridische stappen tegen Frankrijk te ondernemen en stellen wij Frankrijk formeel in gebreke. We zullen er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren".

Eigengereid en niet luister bereid

Naast de procedure bij de Europese Commissie, werd de zaak ook al aanhangig gemaakt bij de administratieve rechtbank in Rijsel. Ons land heeft dan ook sinds 2016 herhaaldelijk aangedrongen om een oplossing uit te werken die voor beide landen gunstig is. Daarvoor werd op verschillende niveaus veelvuldig samengezeten met de Fransen. Maar niets helpt.

Eigengereid en niet luister bereid als ze zijn, hebben de ontwikkelaar Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en de netbeheerder RTE op 10 mei 2021 aangekondigd dat zij het project gewoon tot ontwikkeling willen brengen. Point à la ligne.