G-Voetbal

G-sportclubs rekenen meer dan ooit op bedrijfsleven

MARKE - De coronacrisis sloeg bij het G-voetbal (voetbal voor minder validen, zowel jeugd als volwassenen) en bij de G-sport in het algemeen in als een bom. Dat zegt Dave Vanhoutte die zich al jaren en met veel inzet bekommert om steun aan deze groep van sporters. Hij wil het voortbestaan van G-sportclubs in het algemeen helpen garanderen en start daarom deze week met een actie 'Hart voor G-sport', waarbij vooral gerekend wordt op het bedrijfsleven.

Met topsporter Eli Yserbyt (veldrijden) en gewezen topjudoka Gella Vandecaveye, werd de actie 'Hart voor G-sport' op gang geschoten. Dave Vanhoutte stelde vast dat de belangstelling van sponsorende bedrijven (naargelang de sector) in deze tijden dreigt af te zwakken en dat het ook minder evident is om fundraising events (Rotary Kortrijk is een vaste partner) te organiseren. Dave Vanhoutte hoopt dat het Nederlandse voorbeeld ook hier aanstekelijk zal werken. Boven de Moerdijk is de aandacht voor en de steun aan G-sport veel groter dan in Belgenland.

De voorbije jaren kon Vanhoutte wel al rekenen op uitgebreide steun vanuit het West-Vlaamse bedrijfsleven. "G-sportclubs zijn zo goed als voor de volle honderd procent afhankelijk van de steun vanuit het bedrijfsleven, want de overheid geeft slechts peanuts", aldus Vanhoutte. "Gulle schenkers waren onder meer Vyncke, Unilin, Ago, Revor, Matexi en Stadsbader, naast tientallen anderen."

Dave Vanhoutte hoopt dat dit niet zal opdrogen en integendeel nog zal aanzwengelen. Via de  website geefeeneuro.be worden nieuwe fondsen ingezameld. Dave Vanhoutte wil het ingezamelde geld herverdelen onder alle G-sportclubs in West-Vlaanderen.