Hangar K 21

Hangar K kijkt met voldoening terug op 2021

KORTRIJK - Hangar K, de Kortrijkse incubator voor jong en creatief ondernemerschap, blikt met voldoening terug op het jaar 2021. Een bewogen jaar op zijn zachtst gezegd, maar voor Hangar K een heel vruchtbaar jaar. De start-ups konden verder groeien, nieuwe initiatieven werden opgezet en niet minder dan 40 student-ondernemers zwaaiden af. 

In het eerste jaar van Start@K heeft het project al meteen een boost gegeven aan student-ondernemerschap in Kortrijk. Met een totaal van 40 student-ondernemers realiseert Start@K al een eerste stap naar een vruchtbare voedingsbodem voor hen. Tillup, Storything, Ort en Wide Marketing zijn allemaal voorbeelden van starters die vorig academiejaar begonnen zijn als student-ondernemer en nu doorgegroeid zijn tot een volwaardig bedrijf.
In 2021 hebben in totaal 20 nieuwe start-ups hun weg gevonden naar Hangar K en K-orner. “Daarmee overtreffen we alle verwachtingen”, aldus het management van de incubator. “Het bewijst nog maar eens dat Kortrijk een ideale voedingsbodem is voor ondernemerschap. Ook hier zagen we een brede waaier aan starters die het afgelopen jaar hun intrek namen in Hangar K. Onder de nieuwelingen vinden we namen als Nyala Blue, Dataworx, Magicor en Myskillcamp.”

Springplank voor groeiers

Niet alleen nieuwe starters hebben hun weg gevonden naar Hangar K, maar ook de Krowdies die al aanwezig waren in Hangar K, blijven groeien. De groeiers, zoals Biometriq, Expert Group, Ledsreact, Get Driven en Play it, hebben in totaal 28 nieuwe werknemers mogen verwelkomen in 2021 en gehoopt wordt dat dit tempo kan worden aangehouden.
Het is altijd de ambitie geweest van Hangar K om een voedingsbodem te zijn voor jonge starters. Dit betekent dan ook dat ze er kunnen ontstaan, de eerste stappen zetten en op eigen benen leren staan. “Onze groeiers Get Driven, Xiwa, Wisely en Rock Recruitment hebben dit kunnen waarmaken en slaan dan ook hun vleugels uit”, aldus het management van Hangar K. “Zij verlaten Hangar K en zullen zich op een andere stek in Kortrijk vestigen. Volgens Gunther Ghysels van dienstenbedrijf Get Driven is Hangar  K  de perfecte springplank” om met beperkte middelen te groeien. In casu van Get Driven: van een team van één naar een team van acht.

Nieuwe wegen

Het belangrijkste punt in onze missie, een springplank zijn voor jonge starters, hebben we kunnen realiseren in 2021″, besluit Vincent Vanderbeck, die de zaken aanstuurt bij Hangar K. “Daarnaast merken we dat de starters zeer weerbaar zijn in tijden van coronacrisissen. De weg ligt open om vanaf 2022, dankzij onze werking, het aantal starters te verhogen en nog meer ondernemers met goesting te ondersteunen.
In 2021 maakte het bestuur van Hangar K de strategische keuze om de focus te leggen op EdTech (educational technology) en gaming. “In 2022 zetten we hard in op deze twee pijlers en willen we rond deze beide thema’s een lokaal ecosysteem creëren”, aldus nog Vanderbeck. “Je mag je dus verwachten aan een reeks expert talks, innovatieve brainstorms en andere interessante evenementen rond deze twee topics.”