Haven Oostende stewadoors 23

Haven Oostende breidt zijn actieradius nog uit

OOSTENDE - Port Oostende en REBO (de zwaarlastterminal in de voorhaven) zetten de volgende stap in de strategie om actief deel te nemen in de maritieme en logistieke keten door het uitvoeren van stuwadoorsactiviteiten in de voorhaven. Hiervoor werd een nieuwe dochteronderneming van REBO opgericht: Ostend Stevedoring Services Company of Oostendse Stuwadoor Services Compagnie (OSSCO). Het feit dat Haven Oostende nu zelf stuwadoorsactiviteiten aanbiedt is een verdere uitrol van haar strategie en een zeer belangrijke troef voor de verdere groei van de haven.

Door de globalisering en de schaalvergroting van schepen en trafieken dienen havens die geen wereldhubhaven zijn, zichzelf heruit te vinden om hun toekomst te verzekeren. Haven Oostende heeft er daarom reeds sinds begin 2019 resoluut voor geopteerd om zich te focussen op niche groeimarkten met actieve deelname in de maritieme en logistieke keten. Deze strategie werpt overduidelijk haar vruchten af zoals blijkt uit de historisch goede financiële resultaten, de stijgende werkgelegenheid en de sterke maritieme trafieken.
Voorbeelden van deze actieve deelname waren de acquisitie van 85% van de aandelen van REBO nv (de zwaarlastterminal in de voorhaven van Oostende) waardoor Haven Oostende in oktober 2019 in het bezit kwam van alle aandelen van deze firma en REBO nv dus een volle dochter werd van Haven Oostende.

Nieuwe strategie

Hierna volgde een succesvolle strategische heroriëntatie van REBO als pure offshore windterminal naar een polyvalente zwaarlastterminal. Dit resulteerde in minder afhankelijkheid van de offshore wind met een bredere marktbenadering en in winstcijfers, zelfs in jaren waar er geen offshore wind projecten zijn.
Een ander recent voorbeeld, is de bouw van een nieuwe loods van 6 900m², die REBO nv in eigen beheer zal uitbaten voor de opslag van goederen uit nieuw aangetrokken maritieme trafieken. De bouw van deze loods zal deze zomer voltooid zijn.
Nu zet REBO nv een volgende stap in haar maritieme dienstverlening door het uitvoeren van stuwadoorsactiviteiten in de voorhaven. Ze heeft hiervoor een nieuwe dochteronderneming van REBO nv opgericht: Ostend Stevedoring Services Company of Oostendse Stuwadoor Services Compagnie nv (OSSCO).

Volwaardige service

De statuten werden zo opgesteld dat er in de toekomst de mogelijkheid is om strategische partners toe te laten tot de onderneming. De opportuniteit om deze activiteiten zelf uit te voeren deed zich voor na gesprekken met Nectar Cargo Handling Belgium. Deze firma voerde eerder al stuwadoorsactiviteiten uit in de haven van Oostende.
Na een interne reorganisatie zal Nectar Cargo Handling Belgium zich heroriënteren en concentreren op haar andere activiteiten waarop ze oorspronkelijk focusten. Hierin zag Haven Oostende een opportuniteit om een volwaardige service in de haven aan te bieden en haar strategie om actief deel te nemen in de maritieme en logistieke keten verder uit te rollen. Alle service wordt verder gegarandeerd en alle activiteiten blijven doorlopen.
Het feit dat Haven Oostende nu ook zelf stuwadoorsactiviteiten kan aanbieden is een zeer belangrijke troef voor de verdere groei van de haven