Oostende haven RaadvanBestuur_HavenOostende

Haven Oostende heeft nieuwe raad van bestuur

OOSTENDE - Haven Oostende heeft haar nieuwe raad van bestuur voorgesteld. Belangrijkste verandering is dat het hoogste bestuursorgaan minder politiek wordt aangestuurd. Door de omvorming van Autonoom Gemeentebedrijf naar NV van publiek recht is de nieuwe raad van bestuur samengesteld uit 13 bestuurders: 6 gemeenteraadsleden (waaronder burgemeester Bart Tommelein), 6 onafhankelijken en de gedelegeerd bestuurder. Deze multidisciplinaire bestuursploeg bevat een mix van competenties uit het bedrijfsleven, overheidsinstanties, de academische en de juridische wereld.

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: blauwe economie, bulk & project cargo, cruises & ferry, circulaire Industrie en de visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Om meer expertise in te brengen werden zes onafhankelijken aangetrokken: Bart Brackx, ex-topman van Jetair en de West-Europese afdeling van de TUI-groep, professor en politicoloog Carl Devos, Lisa Devriese (het Vlaams Instituut voor de Zee), Hannelore Hochepied (politiezone Oostende), Kathy Van Damme (Vlaams Energiebedrijf) en professor Eric Van Hooydonk (docent haven- en maritiem recht). “De kleinere raad van bestuur is slagkrachtiger en ondersteunt de nieuwe richting die nodig is om de vele uitdagingen aan te pakken,” stelt havenschepen Verkeyn.

Volgens gedelegeerd bestuurder Dirk Declerck wil Haven Oostende groei realiseren en duurzame werkgelegenheid creëren. Hiervoor werd een nieuwe koers vast gelegd die onder meer  inzet op diversificatie", aldus Declerck. "Tevens dienen we meer inkomsten te genereren zodat we verder kunnen investeren in de blauwe economie en infrastructuur.” Het basisfundament van de beleidsvoering is aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Haven Oostende wil in dit verband een voorbeeldfunctie vervullen voor alle bedrijven in het havengebied en daarbuiten. De basisdoelstelling is tenslotte om Haven Oostende om te buigen naar een structureel winstgevend bedrijf.