nieuw bedrijf CSpect nieuw bedrijf CSpect

Haven Oostende trekt met CSpect nieuw innovatief bedrijf aan

OOSTENDE - Haven Oostende heeft een nieuw innovatief bedrijf aangetrokken: Cspect, de kmo van Jurgen Moerman en Hendrik Vanneste. Hun bedrijf voert onderwaterinspecties uit met drones en robots. Gespecialiseerd in onderwaterdrones en ROV's (remotely operated vehicles), is Cspect toegewijd aan het inspecteren van kabels, funderingen, dokken, dammen en andere installaties onder de waterlijn. Kortom: een nieuwkomer die perfect past in het blue economy verhaal dat de haven van Oostende schrijft.

In de haven van Oostende zijn al een aantal innovatieve bedrijven actief op het vlak van drones en robots gevestigd. Er vormt zich zo een cluster van bedrijven die elkaar kunnen versterken. Daarnaast vindt Cspect in de haven van Oostende veel potentiële klanten.
Cspect inspecteerde in 2023 meer dan 60 monopiles op verschillende offshore windparken voor de Belgische en Duitse kust en voerde al verschillende inspecties van pontons, schepen en kaaimuren. Zo voerde dit bedrijf ook een onderwaterinspectie uit van een roll-on roll-off brug in de haven van Oostende naar aanleiding van de stijgende maritieme trafieken. De komst van Cspect naar de haven van Oostende zorgt voor bijkomende tewerkstelling, wat bijdraagt tot het realiseren van missie en visie van Haven Oostende. Daarnaast past dit perfect binnen haar tweede basisfundament: “Ondersteunen van onderzoek, incubatie, ontwikkeling en innovatie”.

Netwerk versterken

In dat kader richtte Haven Oostende in 2019 Ostend DroneHub Oostende vzw op, samen met het Economisch Huis, Rebo, Hogeschool Vives, VLOC en Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, waar de nieuwste dronetechnologie vanuit verschillende toepassingsdomeinen en met inbreng van verschillende partners getest en geanalyseerd worden.

Ostend DroneHub Oostende profileert zich internationaal en koppelt bedrijven die dronediensten aanbieden aan bedrijven die dronediensten nodig hebben. Zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende: “De komst van Cspect naar de haven van Oostende moet onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief droneonderzoek en dronetoepassingen verder verankeren.”