Zeebrugge 23 pc

Haven Zeebrugge floreert onder de grote paraplu van Antwerpen

ZEEBRUGGE - Voor het eerst sinds de fusie tot Port of Antwerp-Bruges (april 1922), heeft de eengemaakte haven zijn jaarcijfers bekend gemaakt. Het werd spijts de moeilijke context - denk aan de energieprijzen of aan de oorlog in Oekraïne - een mooie balans met lichte groei. Voor dit jaar worden nog betere cijfers vooropgesteld. Zeebrugge doet het in zijn nieuwe omgeving erg goed. Met positieve cijfers én vooruitzichten op meerdere echelons. De fusiehaven pronkt ook met zijn resultaten inzake duurzaamheid.

 

2022 was een jaar vol uitdagingen voor Port of Antwerp-Bruges. De geopolitieke spanningen, energiecrisis en de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens lieten zich voelen en zorgden, naast verschuivingen binnen de verschillende goederenstromen, vooral voor een aanhoudende druk op het containersegment. Dit had impact op de totale goederenoverslag, die in 2022 286,9 miljoen ton cargo bedroeg, een daling van 0,7% ten opzichte van het jaar daarvoor. “De stroom aan nieuwe investeringen en projecten sterkt ons echter in ons geloof dat de nieuwe haven voldoende aantrekkingskracht heeft en zorgt voor veel toegevoegde waarde van de beide havenplatformen”, zei CEO Jacques Vandermeiren namens de Vlaamse fusiehaven.

De uitdagingen waren het meest voelbaar in de containertrafiek. De wereldwijd ontregelde containerlijnvaart met vertragingen, piek call sizes en daaruit voortvloeiende congestie zetten de volumes het volledige jaar onder druk. Daarnaast zorgde het conflict in Oekraïne voor een afname van de aan Rusland gerelateerde trafiek met 59%. En terwijl de operationele uitdagingen op de containerterminals en de congestie sinds het derde kwartaal langzaam afnamen, zorgden de hoge energieprijzen en economische onzekerheid voor een vertraging in de vraag naar containervervoer. De containeroverslag daalde, door de opeenvolging van deze moeilijke omstandigheden, in 2022 met 8,6% in ton en met 5,2% in TEU, in vergelijking met het sterke 2021. Ten opzichte van het pre-coronajaar 2019 was dit een status quo.

Numero uno wereldwijd voor auto’s

Terwijl over de cijfers van Antwerpen geen euforie was te bespeuren, kon er bij Dirk De fauw, vice-voorzitter in het havenbestuur, wel een brede lach van af als Zeebrugge ter sprake kwam. De overslag van LNG bijvoorbeeld groeide met maar liefst 61,3 procent. LNG-gas wordt kennelijk gezien als een volwaardig alternatief voor het Russisch aardgas.

Andere verheugende vaststelling: Zeebrugge maakt zijn status als belangrijkste haven ter wereld voor overslag van auto’s helemaal waar. In de eerste plaats met dank aan operatoren zoals ICO en Wallenius. Er werden in 2022 3,26 miljoen nieuwe auto’s overgeslagen, een groei op jaarbasis van 10,5%. Zeebrugge is zo succesrijk dat er nu zelfs een heuse congestie dreigt voor de overslag van auto’s. “Dat probleem willen we oplossen door in de hoogte te gaan werken, met diverse lagen boven elkaar”, aldus Dirk De fauw. “De eerste aanzet daartoe zal snel gegeven worden, want ook het Duitse BMW heeft besloten zijn wagens te exporteren via Zeebrugge en niet via de eigen haven van Bremershaven.”

Cruisetoerisme in de lift

Zeebrugge pronkt ook met zijn doelstelling inzake duurzaamheid. Zo leeft de ambitie om de eerste waterstoffabriek van België in huis te halen tegen 2026.

Kennelijk heeft Zeebrugge ook de Brexit uitmuntend verteerd. De trafiek in die richting dikte zelfs aan. De niet-begeleide vracht (exclusief containers) groeide met 10%, waarvan een belangrijk deel gerelateerd is aan het Verenigd Koninkrijk (+4,9%) en Ierland (+35%).

Tot slot nog goed nieuws van het cruisefront. Zeebrugge verwelkomde in 2022 144 cruiseschepen met 547.374 passagiersbewegingen, een forse stijging tegenover 23 schepen en 75.854 passagiersbewegingen in 2021 toen de cruisevaart grotendeels stil lag door covid. Brugge ligt als toeristische bestemming nog altijd prima in de markt. Ondertussen zijn er al calls ingeboekt tot 2026 en later.

Story image