Zeebrugge aanleg

Haven Zeebrugge wil meer groen in de supply chain

ZEEBRUGGE – ING België heeft haar zevende studie over de logistieke en maritieme transportsector gepubliceerd. De studie die voorgesteld werd tijdens het havenevent van ING en Apzi-Voka West-Vlaanderen toont aan dat zeehavens de belangrijkste spelers zijn in een duurzame en ecologische toeleveringsketen. De studie formuleert een reeks belangrijke aanbevelingen voor bedrijven actief in de supply chain van de havens, alsook richting het beleid.

In de studie werden 650 bedrijven uit de logistieke keten van zeehavens in de Rijndelta en het Scheldedistrict bevraagd. Uit de studie blijkt een gemeenschappelijke bereidheid van alle belanghebbenden in de toeleveringsketen om de verantwoordelijkheden te delen. De zeehavens in de Rijndelta en het Scheldegebied spreken zich uitdrukkelijk uit voor een duurzame en ecologische distributieketen. Het staat hoog op hun agenda om de nodige maatregelen te nemen en zo de milieu effecten van hun activiteiten te verminderen.

Groene acties

70% van de respondenten geeft aan al sinds 2015 met vergroening bezig te zijn. Diezelfde groep geeft ook aan binnen het jaar hun missie omgezet te hebben in concrete acties. Daarnaast is het ook belangrijk om op te merken dat 1 op de 10 aangeeft nog niet met het topic bezig te zijn. 1 op de 5 vindt dan weer dat ze een versnelling hoger moeten schakelen.
De meest voor de hand liggende voorbeelden van groene maatregelen binnen de bedrijven houden verband met groene energievoorziening, intermodaal transport en alternatieve brandstoffen. De best scorende groene maatregelen zijn dan weer het gevolg van bestaande wetgeving. De maatregelen die betrekking hebben op een gedragsverandering scoren aanzienlijk lager. Het is duidelijk dat de motieven voor het vergroenen van de supply chain sterk economisch gedreven zijn. Tot slot onderlijnt bijna de helft van de respondenten het belang om jonge(re) medewerkers aan te trekken.

Aanbevelingen

In de studie worden ook 13 aanbevelingen geformuleerd om het beheer van de groene toeleveringsketen van zeehavens te versterken. Ook worden de regeringen uitgenodigd om passende initiatieven te nemen in het kader van een optimaal flankerend beleid.
Voor Marc Adriansens, voorzitter Apzi-Voka West-Vlaanderen, is het duidelijk dat overheden een belangrijke rol te vervullen hebben in de vergroening van de supply chain. “Het is echter belangrijk dat men waakt over een ‘level playing field’. De doelstellingen die worden bepaald en opgelegd, mogen ons geen competitief nadeel berokkenen. Voor een kleine en open economie als de onze zou dit zich dadelijk negatief laten voelen. Zeker in een havengebied zoals Zeebrugge is de handel niet West-Vlaams, Vlaams of Belgisch, maar internationaal. Regels op het vlak van de uitstoot van schepen moeten dan ook in een ruime Europese en zelfs mondiale context bekeken worden.”
Bert Mons, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, is blij dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord enkele belangrijke kapstokken biedt voor een groenere logistiek in de kustprovincie, maar blijft waakzaam: “De binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge blijft ons zorgenkind. We zijn blij dat de knelpunten op het kanaal Gent-Brugge en de Ringvaart aangepakt zullen worden, maar minstens even belangrijk is een verdere versoepeling van de estuaire vaart. Zolang dat er niet is, mogen wij het alternatief van het Schipdonkkanaal niet loslaten. Een ander aspect dat de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van onze haven verder zou verhogen, is het sterker inzetten op walstroom. Ik droom ervan dat elk zeeschip dat in de toekomst in de nieuwe Visartsluis geschut wordt, aangesloten zou worden op walstroom. De omwonenden en het klimaat zouden ons zeer dankbaar zijn.”