CEO 04 CEO 04

Het Economisch Huis Oostende verwelkomt nieuwe voorman

OOSTENDE - Filip Roelandt neemt vanaf 25 oktober 2021 de fakkel over als algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende. Tot voor kort was Dirk Declerck, ook CEO van Haven Oostende, CEO ad interim van de EVA (extern verzelfstandigd agentschap) vzw van de stad. Het Economisch Huis Oostende heeft de opdracht om de economie in de kuststad zoveel mogelijk aan te zwengelen. Filip Roelandt komt overgestapt van bij Syntra West, waar hij adelbrieven verzamelde. 

Dirk Declerck heeft als CEO ad interim de stappen gezet om de werking van het Economisch Huis Oostende te verbeteren: het éénloket werd opgestart, het team werd versterkt en de organisatie en activiteiten werden geoptimaliseerd. Ook de verhuis voor de afdeling retail en algemene diensten naar de nieuwe kantoren in de Gistelsesteenweg 1C werd door zijn toedoen gerealiseerd. “Ik wil graag het voltallige team van het Economisch Huis Oostende bedanken voor de fijne samenwerking”, aldus Dirk Declerck. “We hebben met het Economisch Huis Oostende allerlei projecten kunnen verwezenlijken om onder andere ondernemen in deze moeilijke tijden te stimuleren, de lokale economie van Ondernemend Oostende te ondersteunen en te versterken en zo aan de noden van de Oostendse ondernemers te voldoen.”

Ambitie en ervaring

Nu neemt de bijzonder minzame en competente Filip Roelandt (41) de leiding van het Economisch Huis Oostende over. De nieuwe algemeen directeur werd na een extern gevoerde selectieprocedure door de raad van bestuur van het Economisch Huis Oostende als beste kandidaat voor deze functie aangesteld. Hij heeft al achttien jaar ervaring op het vlak van business development en was voorheen al directeur business development en sinds kort ook directeur marketing & sales bij de Syntra West Groep.

Filip Roelandt is iemand met een gezonde dosis ambitie en zin voor ondernemerschap. Hij neemt dan ook met veel plezier deze nieuwe uitdaging aan: ”Ik kijk er naar uit om met veel enthousiasme verder werk te maken van de groei en de bloei van het brede economische weefsel in Oostende”, zegt hij. “Samenwerking hierin is cruciaal. Ik steek dan ook graag de hand uit naar de Oostendse ondernemer en naar alle stakeholders om dit samen met het ganse team van het Economisch Huis Oostende te realiseren.”

foto: Filip Roelandt, Dirk Declerck en schepen Charlotte Verkeyn