laga

Hilde Laga breekt een lans pro duurzaamheid bij bedrijven

KORTRIJK - Gewezen prof en huidig voorzitter van de GIMV en van Barco Hilde Laga heeft in een publieke column bedrijven opgeroepen om meer aandacht te hebben voor duurzaamheid. Volgens haar is er nog duidelijk een inhaalbeweging nodig.  

Hilde Laga vindt dat duurzaamheid nog niet voldoende ernstig wordt genomen, zo betoogt ze. Ze geeft in haar publieke column ook een handvol  richtlijnen mee die bedrijven op de goede weg zouden moeten helpen.

Het urgentiebesef moet in elk geval aangewakkerd worden, zo vindt ze. In het buitenland hebben al heel wat centrale banken van niet de minste landen (Engeland, VS, Zwitserland) stresstesten opgelegd aan banken of ondernemingen die het duurzaamheidskarakter in kaart brengen, en daar ook gevolgen aan verbinden. Klimaattransitie zou wel eens een nieuw wapen kunnen worden in de wereldwijde concurrentiestrijd. De Green Deal van Europa is alvast een stap in de goede richting en een eye-opener.

Groeiend besef

Dichter bij huis roept Laga bedrijven op om duurzaamheid hoog in het vaandel te plaatsen en ook te bewijzen waar nodig. Groene classificaties zijn heus geen ver-van-mijn-bed show. Bedrijven worden daarom opgeroepen om circulaire zakenmodellen te implementeren. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: deeleconomie, product als een dienst, circulaire aanvoer, een groen afvalbeheer, enzovoort.

Finaal, zo zegt Laga nog, zou duurzaamheid in elke bestuurskamer van elk bedrijf een prioritair aandachtspunt moeten zijn. Echte leiders zijn zij die dat item aan sérieux nemen. Wie dat niet beseft, zou zijn ‘licence to operate‘ kunnen verliezen. Gelukkig staat een nieuwe generatie ondernemers klaar bij wie het besef groot is.