Laga Hilde

Hilde Laga krijgt nieuwe benoeming bij Barco

KORTRIJK - Barco heeft zijn buitengewone algemene vergadering achter de rug, waarop een status questionis wordt voorgelegd aan de aandeelhouders, en waarop ook een aantal nieuwe beslissingen worden bekend gemaakt. Belangrijkste weetjes: een kapitaalsverhoging en benoeming van nieuwe bestuurders. Juriste en bestuurder van vennootschappen Hilde Laga krijgt een verlenging van haar mandaat.   

De aandeelhouders hebben alle agendapunten die werden voorgelegd ook goedgekeurd. Een belangrijk item betrof een kapitaalsverhoging. De bijzondere algemene vergadering keurde het voorstel goed om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen om in een of meer malen het kapitaal te verhogen met een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan dertig procent van het huidige kapitaal. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar. Er wordt ook een dividend uitgekeerd voor het nochtans moeilijke jaar 2020. De aandeelhouders kunnen ook kiezen voor een dividend dat uitbetaald wordt in aandelen.

Onafhankelijke bestuurders

De algemene vergadering zette ook het licht op groen voor Hilde Laga die herbenoemd wordt als onafhankelijk bestuurder. Laga mag in die functie opdraven voor een nieuwe periode van drie jaar, tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2024. Laga, vennootschapsspecialiste, is ook voorzitter van de raad van bestuur van GIMV.

Naast Hilde Laga werd ook Lieve Creten benoemd als onafhankelijk bestuurder, eveneens tot in 2024.  Zij is bedrijfsrevisor en is al meer dan twintig jaar partner bij Deloitte, waar zij de M&A praktijk heeft uitgebouwd voor nationale en internationale investeerders in diverse sectoren. Zij was managing partner van de afdeling Financial Advisory van 2008 tot 2019 alsook lid van het executive comité van Deloitte België tot 2019.