Nieuws West-Vlaanderen Stories Hoe zou het nog zijn met Yvon Vanden Abeele (ex-CEO Kortrijk Xpo)?
West-Vlaanderen

Hoe zou het nog zijn met Yvon Vanden Abeele (ex-CEO Kortrijk Xpo)?

KORTRIJK – Yvon Vanden Abeele was precies 27 jaar oud toen hij in Kortrijk landde om er de eerste directeur te worden van de coöperatieve vennootschap Hallen Kortrijk, het huidige Kortrijk Xpo. In 2005 gaf hij de fakkel door aan zijn opvolgster Saskia Soete de Boosere en tot 2018 zetelde hij nog in het bestuurscomité van Kortrijk Xpo. Op zijn 83e blijft hij het reilen en zeilen van zijn levenswerk nog altijd op de voet volgen en met een arendsoog bekijken. Hoe zou het nog zijn met Yvon Vanden Abeele? 

Yvon Vanden Abeele werd geboren en is getogen in Oostende, waar hij als jongste van negen kinderen opgroeide in een arbeidersgezin. Zijn professionele leven speelde zich bijna integraal af op Hoog Kortrijk, waar hij de Hallen van Kortrijk definitief op de kaart zette en de nodige renommée bezorgde. Vandaag blijft hij de actualiteit nog altijd even scherp volgen vanuit een uniek gelegen fermettehuis aan de rand van Kortrijk.

-De eerste obligate vraag: hoe gaat het met Yvon Vanden Abeele?

-Yvon Vanden Abeele: Ik mag zeker niet klagen op mijn 83e. We hebben drie prachtige kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Familiaal geluk op zijn best (toont de foto’s aan de muur). Ik blijf ook dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen in de maatschappij. Ik draag nu wel een sterke handicap mee, want mijn netvlies werd beschadigd en dat zorgt voor een vrij beperkt centraal zicht. Maar ik klaag niet. Ik probeer ook dagelijks actief te blijven, bijvoorbeeld door regelmatig te zwemmen (hier in de tuin of bij Lago in de wintermaanden).

-Hoe kijkt u terug op uw loopbaan?

-Ik denk dat we een heel mooi parcours hebben gereden. We hebben erg mooie beurzen kunnen organiseren en realiseren. Denk aan de vele edities van Interieur, Busworld, Eurodogshow of Matexpo, naast onze eigen organisaties  Tavola, Interpom, Bedrijven Contactdagen, Velofolies en nog vele andere, die  ik destijds nog hielp lanceren. Ik voel veel dankbaarheid voor de mensen met wie ik dat alles samen hebben kunnen waarmaken: de medewerkers en uiteraard de ondernemers achter al die beurzen die geloofden in ons partnership. Meestal vertrok alles vanuit een stuurgroep die brainstormde over nieuwe concepten. En dan heb je een goede band nodig met ondernemers. Ik ben verheugd vast te stellen dat Kortrijk Xpo na mijn vertrek, eind 2005,  is blijven groeien.  Ik bleef er actief in het bestuurscomité tot 2018.

-Er is, vooral na corona, veel veranderd in het beurzenlandschap. Hoe schat u de zaken in?

-Ik geloof sterk in wat grote namen ooit gezegd hebben. Zoals JFK (Kennedy): “Change is the law of life. Those who live in the past, are sure to miss the future.” Of Charles de Gaulle: “Il faut parfois faire le bonheur des gens malgré eux.” Dit maar om te zeggen: ook in het beurslandschap verandert alles constant en soms moet je nieuwe concepten bedenken, die beter op de gewijzigde behoeften inspelen.  Toch zijn een aantal van onze beursconcepten bijzonder succesrijk gebleken. Ik denk in de eerste plaats aan  Vélofollies, dat op de laatste editie 40.000 bezoekers over de vloer kreeg. Of aan Architects@Work waarmee we zelfs de wijde wereld zijn ingetrokken. Dit gezegd zijnde: niet elke beurs kan even succesrijk zijn, daar moet je rekening mee houden. Het valt me wel op dat er de voorbije tien jaar amper of zelfs geen nieuwe succesrijke grote beursconcepten bij gekomen zijn in Kortrijk. Enkel kleine beurzen die echter niet zorgen voor voldoende inkomsten om te kunnen herinvesteren. Jammer. Maar ik wil geen doemdenker zijn, dat ben ik nooit geweest.

-Kan u zelf nog een nieuw beursconcept bedenken?

-Moeilijke vraag. Maar waarom geen beurs voor starters? In Londen wordt zo’n soortgelijke beurs met succes georganiseerd. Waarom dan ook hier niet?

-Zou een alternatief voor de Duitse vloerbekledingsbeurs Domotex hier succesrijk kunnen zijn?

-Om succes te hebben met een beurs, moet ook de sector succesrijk zijn. Ik voel aan dat dit momenteel niet het geval is. Tapijtbedrijven sluiten hier en daar. Dat is geen goede context, denk ik. Sowieso moet je in het beurzenlandschap een onderscheid maken tussen B2B (vakbeurzen) en B2C (consumenten beurzen). Persoonlijk heb ik nooit geloofd in het combineren van twee beurzen met een andere doelgroep. Elke beurs vergt een andere aanpak.

-Moet Kortrijk Xpo alleen blijven? Of samenwerken met anderen in een groter geheel?

-Consolidatie lijkt me geen enkele meerwaarde te hebben.

-Zou u het een goede zaak vinden mocht het nieuwe stadion van KV Kortrijk het licht zien op Hoog Kortrijk en op de site van  Kortrijk Xpo, één van de twee pistes die nu voorliggen?

-Te gek voor woorden. Ik heb dat ook al gezegd aan de lokale politici. Elk plan zal trouwens ook moeten de goedkeuring krijgen van hogere niveaus, zelfs tot op Europees niveau. Forget it. Eigenaar Vincent Tant dacht aan een nieuw stadion met ook winkels en kantoren.  Een derde shopping center in Kortrijk? Dat heeft geen draagvlak. Tant zelf investeert ook niet, en de stad ook niet. Dus, dit gezegd zijnde: ik heb veel sympathie voor KV Kortrijk, maar 5 West-Vlaamse clubs in eerste klasse, is dat niet van het goede te veel? Remember wat Pierre Lano zaliger zei en ook naar streefde: een fusie tussen een aantal clubs is broodnodig. Maar elkeen blijft vasthouden aan zijn eigen kleuren.

-Tot slot: de beurs Interieur – ooit bijzonder succesrijk – is niet meer. Hoe is het zo ver kunnen komen? Was er hoogmoed in het spel?

-Ik wil daar niet te veel over zeggen. Hoogmoed was het zeker niet.

-Wat dan wel?

-In 2014 heb ik zelf nog een nota ‘SOS Interieur‘ geschreven, met de bedoeling de Biënnale te redden. Daar is nooit echt gevolg aan gegeven.  Dat getuigt toch niet van visie, of vergis ik mij? Financieel zal nog moeten blijken of dat alles zo mooi is geregeld?  Ik heb daar grote twijfels over. Gelukkig pikt het huidig Xpo team het thema ‘design’ op in een nieuw afgeslankt concept dat wel aansluit met mijn nota.

(KC)