Howest RUN+European+University

Hogeschool Howest ontvangt Vlaamse steun voor toetreding tot Europese alliantie

KORTRIJK - De Hogeschool West-Vlaanderen is officieel toegetreden tot RUN-EU 2.0, een Europese alliantie van acht regionale hogescholen en universiteiten. De Vlaamse Regering heeft nu ook een bijkomende subsidie (bedrag niet bekend) toegekend aan Howest voor de verdere deelname aan dit Europese samenwerkingsverband. “Dankzij de Vlaamse subsidie blijft onze rol binnen de alliantie niet beperkt tot de komende jaren, maar ze steunt ons om een echte Europese langetermijn visie uit te werken”, aldus een opgetogen algemeen directeur Frederik D’hulster.

 

“Met de projectsubsidie ondersteunen we Howest om als volwaardige onderzoekspartner in het Europese netwerk van universiteiten en hogescholen te functioneren en actief deel te nemen aan hefboomonderzoeksprojecten”, staat te lezen in de begeleidende nota van de Vlaamse Regering. “Tegelijk voorzien we een budget voor inkomende en uitgaande tijdelijke mobiliteit. De subsidie dient ook om potentiële opportuniteiten voor valorisatie en quadrupel helix-samenwerkingen te verkennen en te realiseren in Vlaanderen en daarbuiten. Tot slot willen we het delen van expertise met betrekking tot allianties van Europese universiteiten via lerende netwerken stimuleren.”

Europese allianties als beleidsprioriteit

De toekenning van de Vlaamse subsidie voor Howest komt er niet zomaar. Vorig jaar ontvingen hogescholen UC Leuven-Limburg, Hogent en Luca School of Arts ook al steun voor hun deelname aan een (andere) alliantie van Europese Universiteiten. Het ondersteunen van Vlaamse hogescholen en universiteiten om deel te nemen aan Europese partnerships is dan ook ingeschreven in het beleid van de Vlaamse Regering, met een focus op vier prioriteiten: kwalitatief onderzoek, internationalisering, multidisciplinariteit en economische en maatschappelijk valorisatie van de kennis.

Langetermijn samenwerking

Concreet zal de Vlaamse subsidie bijdragen in de kosten voor het lidmaatschap van Howest in RUN-EU 2.0, alsook in de capaciteit voor de uitbouw van gezamenlijke initiatieven op het vlak van onderwijs, onderzoek en innovatie. Ze ondersteunt ook de doelstellingen van de ‘Europese Universiteiten’: het partnerschap in het curriculum verankeren, innovatie van inhouden sneller verspreiden, onderzoek beter binnenhalen in het onderwijs en internationale mobiliteit verhogen en creatiever invullen.

“Dit alles draagt bij aan de versterking van de rol van onze hogeschool in het innovatielandschap", dixit Frederik D’hulster, algemeen directeur Howest. "Met toekomstgerichte opleidingen zetten we al sterk in op innovatie, maar dankzij partnerships als deze kunnen we de vruchten van ons (internationaal) onderzoek ook beter laten doorstromen naar Vlaamse ondernemingen en maatschappelijke organisaties. De subsidie die we ontvangen van de Vlaamse regering is in die zin een mooie opsteker voor dit partnership op de lange termijn. Ze ondersteunt ons ook bij het versterken van onze regio. Die regionale focus is aanwezig bij alle partners binnen RUN-EU 2.0. In het geval van Howest vertaalt zich dat in samenwerkingen met West-Vlaamse kmo’s, start-ups en organisaties, maar we nemen ook tal van initiatieven om lokaal talent in de eigen regio te houden.”

 

Europese Universiteiten Initiatief

De Vlaamse subsidie voor Howest kadert op Europees niveau binnen het ‘Europese Universiteiten Initiatief’. Dat heeft zich als doel gesteld om tegen midden 2024 zestig allianties van Europese universiteiten te ondersteunen.

Eind 2023 waren er via Erasmus+ al vijftig allianties van Europese universiteiten in actie, waaraan naast de vijf Vlaamse universiteiten al vier Vlaamse hogescholen succesvol deelnemen. Sinds begin dit jaar maakt Howest officieel deel uit van RUN-EU 2.0.