Howest RUN+European+University

Howest treedt toe tot Europees netwerk

KORTRIJK - Howest is toegetreden tot het Europese netwerk RUN-EU. RUN-EU, ofte Regional University Network, maakt deel uit van de European Universities, een transnationale alliantie van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU. Na een strenge selectieprocedure werd Howest unaniem als nieuw lid aanvaard.

Met de European Universities wil Europa het, in de verdere uitrol van de Bologna-akkoorden en de bachelor-master structuur, voor studenten mogelijk maken om hun diploma of een vervolgstudie aan meerdere instellingen voor hoger onderwijs te behalen. Hogescholen en universiteiten verenigen zich hiervoor in strategische allianties waarbij ze voor elkaar een meerwaarde kunnen betekenen. De RUN-EU, Regional University Network, wil de sterktes van regionale instellingen voor hoger onderwijs bundelen en hierdoor een prominente partner zijn in het regionaal socio-economisch weefsel.

De RUN-EU richt zich op drie grote doelstellingen. Eén: contacten bevorderen met de Future and Advanced Skills Academies (FASA), die gezamenlijke studentgerichte, op uitdagingen en werk gebaseerde flexibele leeractiviteiten ontwikkelen. Twee: samenwerking met Europese innovatiecentra (EIH), die gezamenlijk interregionaal onderzoek, innovatie en betrokkenheid van regionale belanghebbenden in de hele alliantie zullen stimuleren en creëren. Drie: in dialoog treden met een Europees innovatiecentrum voor mobiliteit (EMIC), dat expertise zal opbouwen en delen op het gebied van innovatieve fysieke en virtuele internationale mobiliteitsinitiatieven.

Nieuw lidmaatschap

Tien nieuwe kandidaten kregen in juni 2022 de kans om een dossier op te maken tot deelname aan RUN-EU. Op basis van dossier en online toelichting ervan werd het aantal kandidaten gereduceerd van tien naar vijf. Deze vijf instellingen werden bezocht door een RUN-EU delegatie. Na een laatste selectieronde werd Howest op 10 november 2022 samen met de Spaanse University of Burgos als nieuw lid geselecteerd.

“Howest kandideerde voor het lidmaatschap van RUN-EU niet alleen omwille van de focus op regionale inbedding, ontwikkeling en impact (buiten grootstedelijke context) en interactie met brede werkveld, maar ook omwille van de samenwerkingshistoriek die Howest al heeft met vijf van de zeven partners binnen RUN-EU”, aldus Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering van Howest.

Algemeen directeur van Howest, Lode De Geyter, is bijzonder opgetogen over de bereikte samenwerking: “De meerwaarde van deelname aan RUN-EU situeert zich vooral in een sterk internationaal netwerk van partners met gelijke ambities en uitdagingen voor zowel lectoren, onderzoekers, stafmedewerkers en studenten, een sterk rekruteringspotentieel door de mogelijkheden tot joint degrees en Europese leertrajecten, toegang tot belangrijke onderzoeksfondsen en last but not least het belang om dit kwaliteitslabel te mogen dragen”, aldus De Geyter. “Howest bewijst hiermee eens te meer dat het een toonaangevende speler is in het Vlaams hoger onderwijs.”

RUN-EU is een European University met volgende partners:

  • Technical University of the Shannon (Ierland)
  • NHL Stenden University of Applied Science (Nederland)
  • Vorarlberg University of Applied Science (Oostenrijk)
  • University of Györ Széchenyi Istvan University (Hongarije)
  • Häme University of Applied Science (Finland)
  • Polytechnic of Leiria (Portugal)
  • Polytechnic of Cavado and Ave (Portugal)
  • Howest University of Applied Science (België)
  • Burgos University (Spanje)