Verstraete Ludo

HR-expert Ludo Verstraete schrijft boek over nood en tekort aan waardering op de werkvloer

POPERINGE - Mensen waarderen, het lijkt zo eenvoudig en evident, maar dat is het niet. We doen het te weinig. Een positief woord, een compliment. Het kost niets en kan wonderen doen. In het boek 'Waardering werkt' heeft de West-Vlaamse HR-expert Ludo Verstraete, afkomstig uit Poperinge, het over waardering als basisattitude.Geen financiële incentive die daar tegenop kan. 

 

Een op de drie medewerkers in Nederland en België krijgt nooit waardering, zo blijkt uit fundamenteel onderzoek naar de relaties op de werkvloer. "De vele onderzoeken die ik bestudeerd heb, de talloze interviews met mensen uit verschillende organisaties en  mijn eigen professionele ervaring geven een beeld van de manier waarop wij vandaag omgaan met onze medewerkers op de werkvloer", stelt de auteur. "Zonder iedereen over dezelfde kam te scheren, kan ik gerust concluderen dat op het vlak van waardering op de werkvloer er nog veel werk aan de winkel is."

Het goede nieuws is volgens Ludo Verstraete dat het bewustzijn hiervoor groeit bij de bedrijven. Ze hebben er immers alle baat bij om medewerkers te hebben die met veel goesting en engagement naar hun werk komen. Er ontstaan meer en meer mooie initiatieven om dit te realiseren. "Dit boek is mijn initiatief", stelt hij. "In drie delen schrijf ik over het belang van waardering op de werkvloer en toon ik vooral aan dat waardering werkt."

Wat is waardering?

In het eerste deel gaat het over het begrip ‘waardering’. Wat is dat dan? Er bestaan immers andere begrippen die ongeveer hetzelfde willen zeggen, zoals erkenning of beloning. Bovendien kun je medewerkers op verschillende manieren waarderen. Hoe ik kijk naar die manier van waarderen, dat lees je in dit eerste deel.

Het tweede deel beschouwt eigenlijk twee zaken. "Enerzijds geef ik een antwoord op de vraag of er dan een probleem is met waardering op de werkvloer, een retorische vraag uiteraard", aldus de auteur. "Het gaat meer over wat het probleem is dan over de vraag of er wel een probleem is. In zo’n emotionele context zijn rationele feiten en gegevens welkom om een en ander goed toe te lichten. Anderzijds gaat het in dit tweede deel over het waarom: waarom is het zo belangrijk om waardering te geven? Ik beperk me hier niet tot bedrijfseconomische voordelen, maar ga ook eens te rade bij de wetenschap. Wat zegt de psychologie over de effecten van waardering? Ook vanuit een filosofische insteek werp ik een blik op waardering. En sta ik stil bij wat er in ons brein gebeurt als je waardering krijgt."

Hoe implementeer je waardering?

In het derde deel wordt de vraag beantwoord op welke manier je waardering binnen de organisatie kunt implementeren. Het gaat dan over het benoemen van enkele bouwstenen voor een beleidsmatige aanpak. "Daarnaast reik ik wat mogelijkheden aan om quick wins te realiseren, zodat medewerkers snel de voordelen ontdekken van een waarderingscultuur", aldus nog Ludo Verstraete. "Een klein deeltje gaat ook over het nieuwe werken. Want het maakt niet uit waar, wanneer en hoe je werkt, waardering is altijd belangrijk."

info: mailen naar l.verstraete@telenet.be