Ieper revitaliseert Ieperleekanaal, één van de grootste bedrijvenparken in West-Vlaanderen

IEPER - De stad Ieper en de West-Vlaamse intercommunale WVI maken samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen werk van de opwaardering van het bedrijventerrein Ieperleekanaal. Zo willen de partners het verouderde deel van het bedrijventerrein een nieuw elan geven. Renovatie drong zich op. Veel bedrijventerreinen zijn nu eenmaal onderhevig aan de tijd en verouderen. In het geval van het Ieperleekanaal wordt de investeringskost op 4,7 miljoen euro geraamd. 

Met dit revitaliseringsproject blazen Stad Ieper en WVI het verouderde deel van het bedrijventerrein Ieperleekanaal nieuw leven in. Het terrein is met bijna 250 hectare één van de grootste terreinen in West-Vlaanderen. Verschillende ruimtelijke ingrepen moeten een antwoord bieden op een aantal uitdagingen: beeldkwaliteit, fietsveiligheid, groenvoorzieningen en waterbeheer.

“Revitalisering is maatwerk”, vertelt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “We bekijken elke situatie afzonderlijk en nemen in nauw overleg met de stad gerichte maatregelen om de verouderde omgeving opnieuw te laten voldoen aan de hedendaagse normen en verwachtingen.” Schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune vult aan: “Een groot project dus, met veel aangelanden die vlot de bedrijven moeten kunnen bereiken. Zo zijn we in 2015 gestart met de Rozendaalstraat als testcase. In totaal ging het over 41 bedrijven over een lengte van anderhalve kilometer. De geleerde lessen nemen we vandaag mee in de volgende fases.”

Project in fasen

“Om alles behapbaar te houden, splitsten we de werken op in een aantal fasen”, zegt schepen van milieu, natuur en duurzaamheid, Valentijn Despeghel. “Vandaag starten we met de eerste fase vanaf de Zwaanhofweg en het noordelijk deel van de Pilkemseweg en schuiven zo op richting het centrum. In totaal gaat het over 3 fasen die telkens worden opgesplitst in deelfasen. Zo proberen we de hinder voor de bedrijven te minimaliseren.”

De Ieperse aannemer Degro start met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in combinatie met de heraanleg van de wegenis. Zo wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd om de fietsveiligheid te verbeteren en ook de bermen worden voorzien van grasdallen en een bomenrij om de beeldkwaliteit te verhogen. Ter bescherming en afscheiding van de berm zijn halve bollen voorzien in de berm, zodat daar niet meer geparkeerd kan worden. Ook de toegangen tot de percelen van de firma's worden uniform ingericht.

Meer comfort

“Fietsers, automobilisten, bussen en het zware vrachtvervoer zullen vlotter en comfortabeler op het bedrijventerrein geraken”, besluit schepen Ives Goudeseune. “De totale kostprijs van deze eerste fase bedraagt 4,7 miljoen euro. Zo is er 1,5 miljoen voorzien voor wegenis en groen, waarvan 85 % gesubsidieerd wordt door VLAIO. De rioleringswerken kosten 3,2 miljoen euro, waarvan 2,9 miljoen euro tot 100 % kan gesubsidieerd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), als alle bedrijven ook effectief afkoppelen. Anders dalen de subsidies tot 75 %.”

foto: Geert Sanders, algemeen directeur WVI, Ives Goudeseune, schepen stad Ieper, Jurgen Vanbelleghem, projectleider Degro, Bart Deschaght, directeur studiebureau Jonckheere, Laurens Cavey, projectleider studiebureau Jonckheere, Diederik Huys, ingenieur WVI, Nick Spinnewyn, toezichter openbaar domein stad Ieper, Isabelle Sack, projectverantwoordelijke WVI en Valentijn Despeghel, schepen stad Ieper