International House

International House of West Flanders in de steigers

BRUGGE - Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen hielden deze week het International House West Flanders boven de doopvont. Het International House West Flanders, met standplaats in Brugge, moet een one-stop-shop zijn waar zowel expats uit derde landen als bedrijven van hier terecht kunnen voor informatie en ondersteuning over wonen en werken in West-Vlaanderen.

 

De krapte op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen is groter dan ooit. Het aantrekken en behouden van internationale talenten is dan ook essentieel om de concurrentiepositie van onze regio te vrijwaren. Daarvoor moeten we onze provincie op de internationale kaart zetten als ‘your home away from home‘: een plek waar het aangenaam wonen en werken is.

Dat is dé reden waarom Voka en de POM de krachten bundelen en het International House West Flanders in de stijgers zetten. “Internationale talenten zijn erg belangrijk voor een kenniseconomie”, zo luidt de boodschap van de initiatiefnemers. “Niet alleen vullen ze bepaalde knelpunten op in tijden van een nijpende arbeidskrapte, deze hoogopgeleide profielen zorgen ook voor een grote economische meerwaarde. Echter, het aantrekken van dat internationaal talent gaat gepaard met heel wat drempels voor de ondernemingen. Die drempels kunnen ondervangen worden door een one-stop-shop, een International House, waar zowel internationale talenten als ondernemingen terecht kunnen voor eerstelijnsbijstand. De werkgelegenheid ter wille.”

foto: archief