Oostende Haven Bio Group Holding

Investeerder Bio Group zorgt voor 50 tot 60 nieuwe jobs in Oostende

OOSTENDE - De Bio Group Holding, die zich focust op domeinen van bionutriënten tot organische meststof, investeert fors in de haven van Oostende. De komst van de nieuwkomer versterkt het imago van de Oostendse  haven als voortrekker op het vlak van circulaire economie. De komst van Bio Group Holding zorgt voor  50 tot 60 extra jobs. 

 

De Bio Group neemt een terrein in van 7,5 hectare in Plassendale (achterhaven). De holding zal in Oostende actief zijn via de vennootschappen BioCircle BV en BioFertiCol BV, die als stand alone kunnen fungeren maar waartussen grote synergie bestaat.

BioCircle zal op kruissnelheid en op jaarbasis tot 600.000 ton voedsel, groenten en fruit, zuivel, bier en andere nutriënten drogen en verrijken. BioFertiCol van zijn kant neemt via een conveyor het gedroogde materiaal over van BioCircle (200.000 ton op jaarbasis). Verder analyseert BioFertiCol de samenstelling van de nutriënten, mengt ze met additieven om à la carte organische meststoffen samen te stellen. Ook pelletiseert en verpakt BioFertiCol de pellets in big bags of containers. Uiteindelijk zal Bio Group de organische meststoffen (265.000 ton op jaarbasis) naar het buitenland uitvoeren via de haven of het spoor.

Keuze voor circulair

De keuze voor Plassendale is ingegeven door het feit dat er zich daar een cluster rond circulaire economie bevindt. Heel wat bedrijven in de omgeving hebben een warmteoverschot, warmte die Bio Group goed kan gebruiken. Dankzij de samenwerkingsverbanden met Beauvent die de verbinding met naburige bedrijven verzorgt, kan hier optimaal op ingezet worden. Bio Group droogt het organisch materiaal via de warmte die daar wordt opgewekt waardoor niks verloren gaat. Anderzijds maakt deze unieke locatie het tevens mogelijk om maximaal in te zetten op trimodaal transport.
De verschillende grondstoffen en afgewerkte producten zullen deels via het water aan- en afgevoerd worden. De komst van deze holding heeft dus niet alleen een positieve impact op de werkgelegenheid, maar ook op de bijkomende maritieme trafieken. Bio Group Holding hoopt operationeel te zijn in de haven van Oostende in de loop van 2024.

foto: Ben Machon (zaakvoerder Bio Group Holding), Nicholas Bratt (investeerder), Ronald Daene (zaakvoerder BioFertiCol), Dirk Declerck (CEO Haven Oostende), Marcus Rohrbasser (investeerder), Herald Janssen (zaakvoerder Bio Group Holding) en Jan Allaert (commercieel directeur Haven Oostende)