Nieuws West-Vlaanderen Involte vraagt Vlaamse regering om Ventilus-dossier te herzien

Involte vraagt Vlaamse regering om Ventilus-dossier te herzien

Involte vraagt Vlaamse regering om Ventilus-dossier te herzien

IZEGEM – De West-Vlaamse bedrijven en lokale burgemeesters (verenigd in de ad hoc organisatie Involte) die zich verzetten tegen een bovengrondse hoogspanningslijn dwars door de provincie, blijven zich roeren in het Ventilus-dossier. Ze vragen om het dossier te heropenen. Eerstdaags had de Vlaamse regering zijn tracé bekend moeten maken.  

De Vlaamse regering liet in een beslissing van 18 november 2022 noteren dat zij van de federale overheid een steviger pakket aan flankerende maatregelen als randvoorwaarde zou stellen, vooraleer ze eind februari de zogenaamde scopingsnota van het GRUP Ventilus zou goedkeuren. De vzw Involte vraagt nu aan de federale regering om niet alleen een pakket aan compensaties voor hinder en waardeverlies, te herbekijken. Maar ook om onteigening en herlocatie van bedrijven, scholen, kinderopvangen en woningen te voorzien bij een ongezonde situatie.

Vlaanderen vs federaal niveau

Involte stelt echter vast dat de federale regering en minister Tine Van der Straeten enkel nota nam van de ‘eis’ van de Vlaamse regering. Op vragen daarover in de federale commissie Energie kwam ze niet verder dan de nietszeggende melding: “De federale regering zal faciliteren waar mogelijk.”

De federale regering heeft tot op heden, een maand later, nog geen enkele concrete actie ondernomen om  gedupeerden in het Ventilus- en Boucle du Hainaut-dossier te compenseren, zo stelt Involte vast. Ze kan dit nochtans vrij eenvoudig door het koninklijk besluit van 8 juni 2007 aan te passen of een nieuw besluit ter vervanging ervan uit te vaardigen.

“Of de Vlaamse regering, zoals ze in december 2022 via de media liet uitschijnen, enkel verdere stappen zal zetten bij de opmaak van het GRUP Ventilus indien de federale regering de compensatieregeling aanpast, is momenteel niet meer duidelijk”, dixit Ignace Vandewalle namens Involte. “We betreuren echter wel dat de federale regering en minister Van der Straeten in dit zeer belangrijke dossier geen enkele blijk van medeleven vertoont met de gedupeerden. Zo werd er tot op heden nog geen gevolg gegeven aan de vraag van Involte om door het kabinet gehoord te worden. Dit getuigt van een vorm van disrespect voor de 1200 arbeiders van de getroffen bedrijven.”

Uitstel op zee

Involte stelt in de marge ook vast dat de tender en daarmee ook de bouw van het eerste windmolenpark van de Prinses Elisabethzone uitgesteld werd. Zo zou het eerste en kleinste windmolenpark(700MW) op zee pas operationeel zijn tegen 2029. De geproduceerde elektriciteit van dit eerste park zou nog perfect via de Stevin-lijn aan land kunnen worden gebracht. De laatste twee parken van 1225-1400 MW zouden pas in 2031 of 2032 elektriciteit produceren, waarvoor dan mogelijks de Ventilus-lijn nodig zal zijn.

Er is dringend gezond verstand nodig in dit dossier”, stelt Vandewalle nog namens Involte. “Dat blijkt ook uit het persbericht van de burgercomités2 dat de houding van Elia laakt in dit dossier. Volgens de huidige timing blijkt dat Ventilus pas nodig is om onze hernieuwbare energie aan land te brengen vanaf 2031/2032. Vermits professor Westerman duidelijk aangaf dat de technologie voor een netwerk van ondergrondse kabels op gelijkstroom vanaf 2030 vrijelijk beschikbaar zou zijn, zou het onverantwoord zijn van om even welke regering om nu te kiezen voor een technologie waar op zijn minst twijfel over de gezondheidsrisico’s bestaat. Een technologie die bovendien ons landschap de komende 50 jaar vervuilt met lelijke pylonen en elektromagnetische straling.”

Gelet op de nieuwe timing voor hernieuwbare energie roept Involte de Vlaamse regering dan ook op om de beslissing rond een bovengrondse lijn te herzien.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.

TVH wereldwijd gehackt

WAREGEM - Zondagavond werden de werknemers van TVH bericht dat er belangrijk nieuws op komst was. Helaas geen vrolijk nieuws:… Lees meer