ION en Monument Vandekerckhove mogen historische KBC- Boerentoren in Antwerpen renoveren

WAREGEM, INGELMUNSTER - KBC heeft het aanbestedingsproces voor de integrale sanering, renovatie en herontwikkeling van de iconische KBC-toren in Antwerpen succesvol afgerond. De bank bereikte een akkoord met de Katoen Natie Groep (het bedrijf van Fernand Huts) en met de Waregemse projectontwikkelaar ION voor de herontwikkeling van de KBC-toren tot cultuurtoren. KBC stelt ook een consortium aan voor de integrale sanering van de historische KBC-toren. Daar is Monument Vandekerckhove van de familie De Poorter één van de drie leading players.  West-Vlaanderen boven dus in Antwerpen.

Na een grondige evaluatie van de herontwikkelingsvoorstellen en na dialoog met de Stad Antwerpen, de Antwerpse Stadsbouwmeester en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, heeft KBC beslist om het gebouw te verkopen aan de Katoen Natie Groep. De West-Vlaamse  vastgoedontwikkelaar ION, die al heel wat sprekende referenties op zijn actief heeft,  zal optreden als projectmanager voor de Katoen Natie Groep. ION is het bedrijf van Kristof Vanfleteren, Davy Demuynck en Paul Thiers. KBC wil voor het einde van het jaar een definitieve verkoopovereenkomst sluiten zodat de werken van start kunnen gaan in de loop van het voorjaar van 2021. Deze werken zullen 36 maanden duren en aansluitend zal ION instaan voor de verdere herontwikkeling.

Grote ambities

Fernand Huts wil de toren omvormen tot een cultuurtoren aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning. Met zijn ruimtes voor tijdelijke en langdurige tentoonstellingen, kunstdepots, restauratieatelier, beeldentuin, filmzaal, auditorium, panoramazalen, boekhandel enzovoort, krijgt de toren een plaats tussen de andere grote erfgoed cultuurinstellingen van ’t Stad. De ‘cultuurtoren’ verbreedt bovendien de aantrekkelijkheid van de Scheldestad als heuse cultuurstad.

Ontwikkeling op maat

Davy Demuynck, CEO ION is heel tevreden dat ION de iconische toren mag herontwikkelen in opdracht van en in samenwerking met Katoen Natie Groep. "Van bij de start wisten we dat het niet eenvoudig zou zijn om als winnaar uit de aanbestedingsprocedure te komen", aldus Demuynck. "De grootschaligheid van dit project en onze wens om dit iconisch gebouw in één hand te houden, deden ons vrij snel beslissen om op zoek te gaan naar een partner. Bij voorkeur een lokale partner die kan zorgen voor Vlaamse verankering. Ik dacht meteen aan Fernand Huts en de groep Katoen Natie waar ik mijn loopbaan gestart ben. Snel kwamen we tot een akkoord over ons partnership. ION fungeert in dit project als projectontwikkelaar en zal het grootschalige project van A tot Z op maat ontwikkelen voor de groep Katoen Natie die optreedt als langetermijninvesteerder."

ION is een West-Vlaamse projectontwikkelaar met kantoren in Waregem, Brussel en Antwerpen. Met een team van 100 medewerkers ontwikkelt het bedrijf over heel België projecten met een totale marktwaarde van 2 miljard euro. "De KBC-toren wordt uiteraard onze grootste uitdaging en bevestigt onze ambitie om ook in Antwerpen een belangrijke projectontwikkelaar te zijn", aldus Demuynck. "Dit project te mogen realiseren maakt ons en onze medewerkers heel trots.”