coens

Joachim Coens heeft bedenkingen bij de Knokse golf van Paul Gheysens

KNOKKE - De nieuwe (tweede) golf, het project krijgt nu uit onverwachte hoek tegenwind. De uitbreidingsplannen, die een aanzienlijk hotel, een uitgestrekt congrescentrum en ruime parkeergelegenheid omvatten, stuiten op verzet van de Damse burgemeester Joachim Coens (CD&V), die de impact op de regio en haar natuurlijke schoonheid onderstreept.

De Damse burgemeester deed zijn verklaringen in de lokale nieuwsbrief Kneistikrant. Tegenover made in West-Vlaanderen bevestigde hij zijn standpunt. Hij bestempelt de plannen van Paul Gheysens in Knokke als een grootschalig plan met verreikende gevolgen.
Het ambitieuze project van bouwtycoon Paul Gheysens is bedoeld om Knokke-Heist te voorzien van een tweede golfdomein compleet met internationale allure. Dit initiatief, dat zich uitstrekt over 120 hectare achter het AZ Zeno ziekenhuis, beoogt niet alleen de golfsport te verrijken maar ook de toeristische aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Ondanks de steun van de Gemeentebelangen, dat de noodzaak van uitbreiding gezien de populariteit van het bestaande domein erkent. Daarnaast groeit ook de bezorgdheid over de ecologische en sociale impact. De ecologische zijn zelfs nu al merkbaar dat bergen met Pfas vervuilde gronden die door Ghelamco niet worden aangepakt, aldus de goed ingelichte Kneistikrant.

Ecologische en Sociale Zorgen Komen naar Voren

De plannen hebben onder (nog in te vullen) voorwaarden groen licht gekregen, ondanks de aanvankelijke weerstand van Vlaams minister voor Omgeving, Zuhal Demir. Echter, de weerstand neemt toe, nu ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich buigt over de bedenkingen van natuurverenigingen en projectontwikkelaar Peter Taffeiren, die het project als megalomaan en schadelijk voor de polders beschrijven.

Stem van bezorgdheid

Joachim Coens, burgemeester van Damme, voegt nu een nieuwe dimensie toe aan het debat door de draagkracht van de regio en de gevolgen voor de polders te benadrukken. Hij vreest voor een toename in verstedelijking die zich van Knokke-Heist uitstrekt naar Damme en verder, een ontwikkeling die volgens hem en velen terecht ten koste gaat van de natuurlijke en landelijke charme van de regio, zo zegt hij in het lokale medium en bevestigt hij aan onze redactie.

De burgemeester van Knokke-Heist, Jan Morbee, reageert bij de Kneistikrant ook terughoudend en benadrukt dat het dossier momenteel onder juridische beoordeling is. Maar de publieke opinie blijft verdeeld. De uitkomst van deze strijd zal niet alleen de toekomstige ontwikkeling van Knokke-Heist beïnvloeden maar ook een precedent scheppen voor hoe Vlaanderen omgaat met grootschalige projecten die het natuurlijke landschap bedreigen. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen alle partijen ook in dit dossier kleur moeten bekennen. Wil Knokke-Heist een tweede golf met of zonder de betonplannen van Paul Gheysens? That’s the question.