Kanaal Bossuit – Kortrijk luchfoto foto 20 foto_bij_net_verzamelde_resultaten

Kanaal Bossuit-Kortrijk: wachten op Godot of processie van Echternach?

KORTRIJK - Jarenlang al is de West-Vlaamse ondernemersgemeenschap vragende partij voor een betere toegang tot het Kanaal Bossuit-Kortrijk, om zo het door de overheid zelf gepropagandeerde beleid (meer transport van de weg halen door beter gebruik van waterlopen) gestalte te geven. Helaas komt er hoegenaamd geen vaart in de zaak. Voka West-Vlaanderen laat weten dat het oorverdovend stil is in het dossier en bindt de kat nog maar eens de bel aan. Cicero zou zeggen: Quosque tandem abutere patientia nostra? Hoe lang zal ons geduld nog op de proef worden gesteld?      

De ondernemersorganisatie Voka is al jaren vragende partij om van het Kanaal Bossuit-Kortrijk een volwaardige bypass te maken tussen de Schelde en de Leie. Op die manier moet de bedrijfszekerheid gewaarborgd worden als er zich calamiteiten voordoen op de Schelde, de Leie of het kanaal zelf. Voka heeft het over de achilleshiel van het binnenvaartnetwerk.

De winsten die met deze opwaardering gepaard zouden gaan zijn groot. Heel wat bedrijven langs het Kanaal-Bossuit-Kortrijk, de Leie, het Kanaal Roeselare-Leie en de Schelde maken dagdagelijks gebruik van de binnenvaart voor de aan- en afvoer van hun grondstoffen en producten. "Daarmee halen ze heel wat vrachtwagens van de weg (1 binnenschip van 3.000 ton haalt 150 vrachtwagens van de weg, nvdr.) waarmee ze inzetten op de veiligheid op de weg en de vergroening van de logistieke stromen", zegt Bert Mons namens Voka. "Tegelijk wil dit zeggen dat heel wat jobs rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden zijn aan de binnenvaart."

Zekerheid voor de toekomst

Voka West-Vlaanderen herhaalt haar oproep om een beslissing te nemen over het ontwerp voorkeursbesluit voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze beslissing werd al jaren geleden verwacht maar vanuit de Vlaamse regering bleef het oorverdovend stil.

De economische impact is nochtans niet gering gezien het Kanaal Bossuit-Kortrijk gezien kan worden als de achilleshiel voor het West- en Oost-Vlaamse binnenvaartnetwerk. "Het kanaal is als het ware de levensverzekering voor de bedrijfszekerheid van heel wat bedrijven in beide provincies, maar ook in Noord-Frankrijk", zet Bert Mons de zaken in perspectief.

Gebrekkige communicatie, bittere pil

De voorbije dagen kregen de West-Vlaamse bedrijven, die gebruik maken van het kanaal, nog eens af te rekenen met een staaltje gebrekkige overheidscommunicatie. Voka West-Vlaanderen is verbolgen over de gang van zaken.

Sinds begin vorige week is de sluis in Moen in onderhoud gegaan waardoor bedrijven langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk een lastige periode moeten overbruggen. Nog in het voorjaar wees Voka West-Vlaanderen op dezelfde problematiek toen er op de Leie problemen waren met de stuw in Sint-Baafs-Vijve. De werken aan de sluis in Moen zijn noodzakelijke onderhoudswerken om de sluis klaar te maken voor de toekomst. Zo zal het op termijn mogelijk zijn de sluis vanop afstand te bedienen wat de efficiëntie van de binnenvaart ten goede moet komen. Voor de bedrijven die gebruik maken van het Kanaal Bossuit-Kortrijk is het echter een bittere pil om te slikken.

"De sluis is drie weken lang buiten gebruik en hierdoor kan er geen enkel schip voorbij Moen varen", zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. "We begrijpen zeer goed dat het werken zijn die hun nut hebben op langere termijn maar onze bedrijven werden voor voldongen feiten geplaatst. De bedrijven werden behoorlijk laat ingelicht over deze werken die nochtans al een geruime tijd gekend waren bij De Vlaamse Waterweg."