LAGO Kortrijk_Weide_greenkey

Kassa’s van Kortrijk en Zwevegem snellen noodlijdende private zwembadexploitant LAGO financieel ter hulp

KORTRIJK - Met veel tromgeroffel en ook wel de nodige problemen (herinner u de brand kort voor de start) opende LAGO jaren terug het nieuwe zwembad van Kortrijk en nam het ook de exploitatie over van het bad in Zwevegem. Wat een stevige financiële partner leek, is vandaag eerder een reus op lemen voeten. Opnieuw staat de tent van LAGO in brand, nu financieel. De besturen van Kortrijk en Zwevegem zorgen ervoor dat LAGO niet tegen het canvas terecht komt. Een merkwaardige evolutie op zijn minst, want LAGO wist nog voor zijn komst naar de regio Zuid West-Vlaanderen, en middels een PPS (Privaat-Publieke Samenwerking), uitzonderlijke (volgens sommigen overdreven gunstige) condities te bedingen bij de overheid.        

Het Brabantse LAGO heeft drie van zijn tien 'zwemparadijzen' in West-Vlaanderen en bouwt nog aan een nieuwe complex in Bredene. Naar aanleiding van de verliezen die LAGO leed ten gevolge van de energiecrisis en de stijgende inflatie startte het gesprekken op met het Kortrijkse en Zwevegemse bestuur. Er werd een akkoord bereikt dat blijk geeft van vertrouwen in de toekomst van het zwembad. Kortrijk en Zwevegem lenen LAGO geld, maar geven geen extra subsidie.

Lago stelt dat het meer dan andere ondernemingen te lijden had onder de hoge energieprijzen. Net als alle andere bedrijven werd LAGO daarbovenop hard geraakt door het hoge inflatieniveau van de voorbije 2 jaar. Dit leidde tot een liquiditeitsnood op korte termijn.

Kortrijk en Zwevegem lieten de voorbije periode een onafhankelijke audit uitvoeren door financieel dienstverlener BDO. De belangrijkste conclusie van de audit is tweeledig: nog eens een extra subsidie toekennen werd uitgesloten, terwijl er wel werd aanbevolen dat Kortrijk en Zwevegem actie ondernemen om de liquiditeitsnood op korte termijn te lenigen.

Lening op tien jaar

Op basis van de audit werd in het najaar verder onderhandeld met een finaal akkoord tot gevolg. Dit akkoord werd reeds goedgekeurd door beide colleges en ligt nog ter goedkeuring voor op de gemeenteraden van februari. Er werd overeengekomen dat Stad Kortrijk een achtergestelde lening geeft aan LAGO van 2 miljoen 136.375 euro. Gemeente Zwevegem is als mede-opdrachtgevend bestuur uiteraard ook in deze deal betrokken en stelt een lening ter beschikking van 1 miljoen 537.203 euro.  Deze leningen - goed voor een slordige 3,7 miljoen euro, zullen volgens de overeenkomst en het bijgestuurd financieel plan terugbetaald worden op 10 jaar. Bovendien geldt er een verbod op het uitkeren van dividenden zolang de lening niet integraal terugbetaald werd.

Bijkomende voorwaarden

In ruil voor de lening die de stad en de gemeente geven werden enkele voorwaarden bedongen ten opzichte van LAGO. Het bedrijf verbindt er zich er toe een kapitaalsverhoging door te voeren van 1 miljoen 266.527 euro tegen uiterlijk 31 juli 2026.

Met de vrijgekomen middelen moet LAGO de komende jaren ook een investeringsprogramma uitvoeren in LAGO Kortrijk-Zwevegem om extra bezoekers aan te trekken. De tarieven voor het recreatiezwemmen in Kortrijk Weide zullen in 2024 niet geïndexeerd worden en nog belangrijker: de populaire familiepas (10 beurten) wordt verlaagd in prijs van 99 naar 79 euro. Bovendien zullen de tarieven voor recreatiezwemmen vanaf 2025 onveranderd blijven, met uitzondering van een eventuele verhoging door de jaarlijkse indexatie, zolang de kapitaalsverhoging niet integraal werd uitgevoerd. Zelfs na de volstorting van de kapitaalsverhoging kunnen eventuele tariefverhogingen enkel met toestemming van de stad en gemeente, dit zolang de lening niet integraal werd terugbetaald.

The proof of the pudding is in the eating

Zowel Stad Kortrijk, gemeente Zwevegem als LAGO zijn ervan overtuigd dat de combinatie van financiële inspanningen van alle partijen, de aangepaste tarifering in functie van betaalbaar zwemmen, de organisatorische bijsturingen op vlak van horeca, fitness, sporthal en speelpunt (Zwevegem) en het stevig investeringsprogramma zal leiden tot een echte doorstart en een verdere succesvolle uitbating van LAGO Kortrijk-Zwevegem. Al zal die verhoopte doorstart nog moeten bewezen worden. The proof of the pudding is in the eating. 

"Dit akkoord is een evenwichtig akkoord dat er niet zonder slag of stoot is gekomen maar wel absoluut noodzakelijk is", aldus de Kortrijkse schepen van Sport Wouter Allijns. "We hebben er veel werk in gestoken en hadden met de onafhankelijke audit een goede leidraad tijdens de onderhandelingen. Beide partijen dragen - in de geest van de PPS samenwerking - bij zodat de toekomst van LAGO in Kortrijk en Zwevegem nu wordt veilig gesteld. Zonder deze overeenkomst was dat niet langer het geval. Deze deal stelt LAGO in staat om verder te investeren in LAGO Weide om zo de ambities voor de komende decennia waar te maken. De stad heeft voortaan ook meer zeggenschap over de tarieven van het recreatiebad, een goede zaak voor de Kortrijkse zwemliefhebbers."

foto: LAGO Kortrijk