Knokke Alex Dewulf 20

Knokke-Heist wil zijn openbare verlichting helemaal ‘verledden’

KNOKKE-HEIST - De gemeente Knokke-Heist wil haar openbare verlichting tegen 2028 volledig ombouwen naar ledverlichting. Dat meldt de nieuwsbrief van de stad. Deze gemeentelijke beleidsvisie past binnen de klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om Vlaanderen volledig te verledden tegen 2030. Dankzij de investering in verledding kunnen alle steden en gemeenten samen maar liefst jaarlijks 54 miljoen euro besparen op energieverbruik en 44.000 ton aan CO2.

Gemiddeld kan met led in de openbare verlichting zo’n 50% aan energie bespaard worden in vergelijking met traditionele verlichting, zo meldt de nieuwsbrief van de kuststad. Led heeft ook een langere levensduur en minder onderhoud nodig, waardoor de kosten verder gedrukt worden. Samen maakt dit ledverlichting een stuk duurzamer en groener voor de gemeente. Ook op kwaliteit scoren ledlampen een stuk beter. Zo is ledverlichting nauwkeurig te richten door middel van lenzen en wordt het licht alleen gestraald waar het nodig is. Door niet onnodig te verlichten worden energieverspilling voorkomen en lichtvervuiling gereduceerd.

Actieplan

Op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist staan momenteel 8.320 verlichtingstoestellen, zo stelt de nieuwsbrief nog.  Hiervan was eind december 2023 reeds 45,69% uitgerust met led. Ledverlichting draagt bij tot een duurzame en energie-efficiëntere samenleving. Het gemeentebestuur stelt elk jaar een jaaractieplan op ter realisatie van de budgetten van het meerjarenplan, en dit in overleg met de netbeheerder. Dit plan omvat niet enkel functionele projecten voor openbare verlichting, maar ook semi-openbare verlichting zoals o.a. architecturale en sportterreinverlichting.

Netbeheerder Fluvius heeft onlangs aan het gemeentebestuur het rapport “Licht als dienst” met de resultaten van december 2023 bezorgd. Daaruit blijkt dat het geïnvesteerde bedrag in omschakeling naar ledverlichting momenteel 865.000 euro bedraagt voor werken in aanbouw en 1.218.851,83 euro voor definitief gerealiseerde verledding.