Bert Albert

Kortrijkzanen roepen Albert Bert uit tot de meest iconische Kortrijkse ondernemer van de voorbije 124 jaar

KORTRIJK - Naar aanleiding van het nieuwe boek '101 iconische en historische Kortrijkzanen' (400 bladzijden), en de daarmee gepaard gaande tentoonstelling in de Kortrijkse Broeltorens, werd ook een bevraging georganiseerd bij de Kortrijkse bevolking. De respons was groot. Per categorie kon gestemd worden voor de meest iconische Kortrijkzaan van de voorbije 124 jaar. In de categorie 'pionierende ondernemers' werd Albert Bert uitgeroepen tot de meest iconische en historische (overleden) ondernemer. Hij lag aan de basis van het internationale bioscoopconcern dat Kinepolis vandaag is geworden en door zoon Joost Bert systematisch verder wordt uitgebouwd. 

Albert Bert was weliswaar van Harelbeke afkomstig maar hij bouwde zijn bedrijf uit vanop het lanceerplatform in Kortrijk. In de jaren zeventig verlegde hij voor het eerst de grenzen in de bioscoopwereld met twee voor die tijd ultramoderne filmzalen in Harelbeke.

De klassieke cinéma leek ten dode op geschreven, maar Albert Bert dacht daar anders over en koos voor de weg vooruit. Hij kon in al zijn ondernemersdromen altijd rekenen op de steun van zijn echtgenote Suzanne Vereecke.

Manager van het Jaar

Stap per stap bouwde Bert zijn imperium verder uit met multiscopen, ultramodern uitgeruste bioscopen met meerdere zalen. Een revolutie in die tijd. In de jaren zeventig was Kortrijk aan de beurt met de Pentascoop. Het succes was overweldigend.

Aansluitend zouden er in meerdere Belgische steden ‘Kinepolissen’ de deuren openen. Het bezorgde Albert Bert in de tweede helft van de jaren negentig de oververdiende titel van Manager van het Jaar, nadat hij Kinepolis ook al naar de beurs van Brussel had begeleid. In de 21e eeuw hielp hij samen met de volgende generatie nog de basis leggen voor de internationalisering van Kinepolis. Vandaag is het concern actief in de belangrijkste Europese landen, alsook in Canada en de VS. Kinepolis geldt als een rolmodel in de sector, zowel qua financieel beheer als op het vlak van constante innovatie.

De eenvoud zelve

Albert Bert was de eenvoud en de aimabiliteit zelve. Hij legde alle lofbetuigingen aan zijn adres, het liefst naast zich neer. Het was hem destijds ook nooit te veel om aan de ingang van de bioscoop de mensen welkom te heten, advies te geven over deze of een andere film of de toegangstickets eigenhandig af te scheuren.

De pionier van het witte doek ruilde het aardse voor het eeuwige in mei 2002. Na een gesmaakt etentje in een Kortrijkse restaurant werd hij onwel en stierf thuis aan de boorden van de Leie een snelle dood. Hij werd 75 jaar.