Kulak 23

Kulak haalt verder de banden aan met associatiepartner Vives

KORTRIJK - Deze week start het nieuwe academiejaar. Bij de officiële opening benadrukte vice-rector Piet Desmet van de Kulak dat het de bedoeling is om de banden met partner Vives maar ook met de stad Kortrijk verder aan te halen. Op de Brugse universitaire campus geldt dezelfde ambitie tegenover de stad Brugge.   

De academische openingszitting stond volledig in het teken van verbondenheid en engagement als kernwaarden voor de campussenidentiteit.

Die focus op verbondenheid wordt ook het komende academiejaar verder extern geconcretiseerd door consolidatie en uitbouw van de samenwerking met associatiepartner Hogeschool VIVES en door verdere stappen in de verduurzaming van de verbinding tussen Hoog Kortrijk en het stadscentrum, in volle samenspraak met stad Kortrijk.

Partners in cultuur

Zowel de Kulak als associatiepartner Hogeschool VIVES kunnen het komende academiejaar aanvatten met een mooie stijging in studentenaantallen. Voor Kulak is er een stijging van ruim 20% bij de nieuw ingeschreven reguliere studenten. Bij Hogeschool VIVES kan men rekenen op 16% meer studenten. Een mooie stijging die de positie van de associatiepartners als grootste hoger onderwijs verstrekker in Kortrijk verstevigt.

De beide instellingen intensifiëren ook het komende academiejaar hun verdere samenwerking zowel in onderzoek, onderwijs en levenslang leren. Eerder deze maand was er de lancering van de Flax – house of AI – een belevingscentrum voor student en burger rond AI – door VIVES op hun Kortrijkse campus. Ook in educatieve technologie worden de krachten gebundeld met de lancering van een expertisenet rond onderwijstechnologie. Beide spelers hebben complementaire expertises die zo gezamenlijk in de markt worden gezet.

De afgelopen twee jaar zijn ook de liaison officers of brugfiguren in het leven geroepen, specifiek in de domeinen voeding, AI en mechatronica. Deze officers slaan de brug tussen het KU Leuven-onderzoek en het VIVES-onderzoek net in die domeinen om zo nog slagkrachtiger met elkaar en met externe partijen onderzoeksprojecten op poten te zetten. Vicerector KU Leuven Piet Desmet lichtte de ambities al volgt toe: We zetten versterkt in op onze samenwerking met onze associatiepartner VIVES, en dat zowel in Kortrijk als in Brugge. Zo tekenen we voortaan voor een stevig gezamenlijk aanbod in levenslang leren onder de naam Continue en zetten onze onderzoeksteams in op gezamenlijke onderzoeks- en valorisatietrajecten. En dat in volle interactie met alle regionale actoren”.

Nader tot de stad

Niet alleen met hogeschool VIVES worden de banden verder aangehaald, maar ook met stad Kortrijk staat er veel op stapel. Algemeen zet de stad sterk in op een nauwere verwevenheid tussen de Kortrijkse stadskern en ’t Hoge. Zeker nu ook ’t Hoge verder groeit, zoals ook burgemeester Ruth Vandenberghe getuigt: "Hoog Kortrijk bloeit. Niet alleen associatiepartners Kulak en VIVES doen het goed, maar ook ruimer zien we mooie evoluties met onder andere de verdere uitbouw van AZ Groeninge en de groei aan bedrijven in het Beneluxpark. Het is daarbij dan ook onze ambitie als stad om onder meer samen met de kennisinstellingen de verwevenheid tussen de stadskern en ‘t Hoge nog verder te versterken het komende jaar."

Die sterkere verwevenheid krijgt concreet haar uitrol in meer dan dertig stadsontwikkelingsprojecten met de heraanleg van de Doorniksewijk als grootste onderneming. Voor  Kulak is vooral de herinrichting en herbestemming van de Vlasakker, het zeventien hectare open gebied grenzend aan de Kortrijkse campus, een project om verder naar uit te kijken. Afgelopen maandag waren er de eerste spadesteken om van de zone een volwaardige groenzone te maken waar natuurontwikkeling, maar ook ontmoeting en beleving centraal staan.