Oostende haven luchtbeeld 2020-10

Kusthavens krijgen honderd jaar bescherming

OOSTENDE - De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van de strategische visie voor de kustbescherming op lange termijn – het strategische beleidsplan Kustvisie – principieel goedgekeurd. Dit plan bevat de strategie waarmee de komende 100 jaar elke zone aan onze kust stapsgewijs kan worden aangepast. De West-Vlaamse kusthavens krijgen de nodige bescherming. Vlaanderen wil zich op elk moment wapenen tegen overstromingen uit zee, ondanks de stijgende zeespiegel. Of deze nu één, twee of drie meter stijgt. Daarmee neemt Vlaanderen het voortouw, en is zo pionier in Europa en ver daarbuiten, zo stelt de Vlaamse regering.

 

In de komende decennia zijn er vooral veel maatregelen in de kusthavens nodig, zo stelt de Vlaamse regering.

In de haven van Zeebrugge zal de komende 35 jaar de voorhaven op vele plaatsen opgehoogd moeten worden. In de jachthaven van Zeebrugge, die achteraan in de voorhaven van Zeebrugge ligt, zal over 35 jaar een sluis of stormvloedkering operationeel moeten zijn. Ook in de jachthaven van Blankenberge zal over 25 jaar een sluis of stormvloedkering klaar moeten zijn. Om de keuze tussen een sluis of stormvloedkering voor beide jachthavens ten laatste tegen 2030 te kunnen maken zal de komende jaren prioritair een toekomstvisie voor alle kustjachthavens opgemaakt worden.

Drie opties voor Oostende

Voor de haven van Oostende blijven er nog drie opties over. Een eerste optie is om over 25 jaar rondom de hele haven een extra ophoging gerealiseerd te hebben, een tweede bestaat erin om tegen 2050 in de havenmond een hele grote stormvloedkering te bouwen, een derde optie is de bouw van een sluizencomplex.

Een keuze moet ten laatste tegen 2030 gemaakt worden. Om die keuze te kunnen maken, zal de komende jaren prioritair een economische toekomstvisie voor de haven van Oostende gemaakt worden. Ook voor de haven van Zeebrugge zal er een economische toekomstvisie gemaakt worden.

Werken in Nieuwpoort

In de haven van Nieuwpoort wordt momenteel al een stormvloedkering gebouwd. Die zal Nieuwpoort de komende decennia beschermen. Op termijn zal op dezelfde locatie een hogere, sterkere stormvloedkering moeten komen, in combinatie met een sluis ter hoogte van de Langbrug, om het achterland te blijven beschermen.

De recente overstromingen in De Westhoek tonen aan dat er dringend nood is aan de bouw van vaste pompgemalen in Nieuwpoort om bij hevige neerslag voldoende water richting zee te kunnen afvoeren.

Eerste actieplan tot 2034

Naast een visie voor de lange termijn, bevat het plan ook een eerste actieplan 2024-2034 met onder meer acties op korte termijn. Het actieplan staat garant voor een integrale aanpak van zowel kustbescherming als natuurbeheer en natuurontwikkeling, toerisme en recreatie, economische ontwikkelingen aan de kust, het omgaan met verzilting én het verzekeren van een goede afwatering. In totaal staan er 24 acties in het plan. Elke 10 jaar zal er een volgend concreet actieplan uitgewerkt worden.

Vanaf 27 februari tot en met 26 april 2024 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor het grote publiek, zo laat de Vlaamse regering nog weten.