KV Kortrijk Brooklyn

KV Kortrijk komt zakelijk gesproken in rustiger vaarwater terecht

KORTRIJK - Het voetbalbedrijf KV Kortrijk heeft een kapitaalsverhoging doorgevoerd van 10 miljoen euro. De Maleisisische hoofdeigenaar Vincent Tan, die vorig jaar de club nog wilde verkopen voor 15 miljoen, heeft het licht op groen gezet. En er is nog meer goed nieuws over KV Kortrijk. Op de gemeenteraad van maandag 8 juli werd de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen de club en de stad goedgekeurd. De nieuwe overeenkomst garandeert op lange termijn het gebruik van het Guldensporenstadion en het jeugdcomplex voor KVK. Tegelijk biedt de overeenkomst zekerheid op een lokaal sterk verankerde club die ten dienste staat van de Kortrijkse (sport)gemeenschap. "De volgende stap is dat de eigenaar zich engageert om een nieuw stadion te bouwen", voegt de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne eraan toe.

Na de woelige periode die KV Kortrijk doormaakte vorige zomer, besliste het stadsbestuur begin september 2023 om de overeenkomst die het gebruik van het Guldensporenstadion, de oefenvelden op Wembley en het jeugdcomplex op Stade regelde, op te zeggen. Aanleiding destijds was de afgesprongen deal met de frauduleuze familie Kaminski en de overnamegesprekken waarbij de stad geen betrokken partij was.
Een nieuwe overeenkomst moet de stad zekerheid bieden dat KV Kortrijk steeds ten dienste zal staan van de fans, de jeugd en de hele KVK-community. Ook wil de stad voortaan betrokken worden bij eventuele overnamegesprekken. KVK van zijn kant vraagt meer rechtszekerheid van de nieuwe overeenkomst zodat de clubwerking op lange termijn gegarandeerd is. Na de constructieve onderhandelingen van de voorbije maanden, zijn beide partijen erin geslaagd om tot een deal te komen die de wensen van zowel de club als de stad respecteert.

Financieel mechanisme garandeert lokale identiteit club

De nieuwe gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 9 jaar en kan telkens stilzwijgend verlengd worden voor één jaar. Vroeger werd alle infrastructuur zoals het stadion, de oefenvelden op Wembley en het jeugdcomplex gratis ter beschikking gesteld van de club. Voortaan zal KVK een vergoeding betalen voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur. Deze vergoeding zal integraal of gedeeltelijk terugkeren naar de club naargelang KVK voldoet aan alle doelstellingen die werden opgenomen in de gebruiksovereenkomst.
In het contract staan meerdere afspraken. We zetten ze ven op een rijtje.
  1. Een degelijk onderhoud en beheer van alle infrastructuur die in gebruik wordt genomen door KVK.
  2. De club verbindt zich ertoe elk jaar een geactualiseerd businessplan voor te leggen aan het Kortrijkse stadsbestuur waarin de beleidsvisie van de club wordt beschreven op middellange en lange termijn.
  3. De club engageert zich om de bestaande communitywerking niet enkel te behouden maar ook verder uit te diepen.
  4. KVK moet een rol van betekenis spelen in de Kortrijkse maatschappij en zijn sociale rol verder opnemen rond thema’s zoals discriminatie, betaalbaarheid en toegankelijkheid.
  5. KVK zal op sportief vlak het Kortrijks voetballandschap mee vormgeven door de G-voetbalwerking te versterken en bij te dragen aan een kwalitatief aanbod van meisjes- en vrouwenvoetbal in Kortrijk.
  6. De overeenkomst dwingt meer inspraak af van de supporters. Zo kunnen voortaan 2 aangeduide supporters uit Werkgroep 19 punten op de raad van bestuur plaatsen.
  7. De overeenkomst moet verhinderen dat de club in de toekomst in verkeerde handen zou vallen en bepaalt dat de stad op de hoogte wordt gehouden van eventuele overnamegesprekken.
  8. De bouw van een oefencentrum kan weer aanvatten.

Nieuw oefencomplex

Verder is er ook goed nieuws rond de werken aan het nieuwe oefencentrum van de KVK. Die zullen spoedig weer worden aangevat nu de club opnieuw het zakelijk recht heeft op de gronden aan de Moorseelsestraat waar het oefencentrum moet komen. De club engageert zich om tegen 1 juni 2025 2 miljoen euro te investeren in de bouw ervan, waarna de stad over de brug zal komen met het beloofde bedrag van 2,2 miljoen euro om de bouw te finaliseren.
Schepen van Sport Wouter Allijns  zegt dat KVK is opgetogen met de rechtszekerheid die ze nu eindelijk hebben en de stad tevreden kan zijn omdat lokale betrokkenheid vergroot wordt.