Lauwe Bramier

Leiedal schenkt Lauwe een nieuw ondernemerspark

LAUWE - Lauwe heeft met de site Bramier een nieuw bedrijvenpark op zijn grondgebied. De naam van de nieuwe kmo-zone in Lauwe staat nu voor duurzame bedrijvigheid in een natuurlijk kwaliteitskader. Intercommunale Leiedal heeft er 4 hectare getransformeerd tot een moderne, weloverwogen groene kmo-zone in de oude stationsbuurt. Zo missen Leiedal en Menen de trein niet om het aanbod aan ruimte om te ondernemen hier uit te breiden met heel veel oog voor een aangename leef- en werkomgeving.

De site in de Lauwse stationsbuurt heeft altijd gebruist van bedrijvigheid. Al in de jaren 20 van de vorige eeuw werden hier dakpannen en tegels gemaakt. In 2008 kocht de stad Menen de oude bedrijfsgebouwen . Enter Leiedal.

Op vraag van de stad (Menen) kocht de streekontwikkelaar 4 hectare over om het terrein vanuit zijn ervaring opnieuw in te richten als zeer hedendaagse kmo-zone. Het aansluitende natuurgebied blijft in handen van de stad en Natuurpunt staat in voor het beheer van die groene biotoop.

Toekomstgericht reconversiebeleid

De realisatie van deze aantrekkelijke en duurzame kmo-zone is het resultaat van een goede voorbereiding en een sterke samenwerking tussen alle partners. “De aankoop kaderde helemaal binnen het reconversiebeleid van Leiedal”, verduidelijkt Leiedal-voorzitter Wout Maddens. “Niet langer open terrein aansnijden, maar al ingenomen ruimte anders en duurzamer herontwikkelen."

De realisatie van deze aantrekkelijke en duurzame kmo-zone is het resultaat van een goede voorbereiding en een sterke samenwerking tussen alle partners. “De aankoop kaderde helemaal binnen het reconversiebeleid van Leiedal”, verduidelijkt Leiedal-voorzitter Wout Maddens. “Niet langer open terrein aansnijden, maar al ingenomen ruimte anders en duurzamer herontwikkelen."

Voor de herinrichting van Bramier is Leiedal op zoek gegaan naar vernieuwende oplossingen om hier een
toekomstgericht duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen en meteen de hele leefomgeving op te waarderen, met aandacht voor zuinig ruimtegebruik met minimale verharding. "De koppelbebouwing waarbij bedrijven ook hun inrit delen, is hier een voorbeeld van", aldus nog Maddens. "Er ging heel veel aandacht naar de omgeving, de nabijgelegen woningen, het achterliggende natuurgebied en een uitnodigend openbaar domein. Onder de noemer ‘leefbaar, gezond en inclusief’ in onze beleidsvisie zetten we steeds meer in op het vergroenen van bebouwde  omgevingen, onder meer door publieke ruimte kwalitatief en veelzijdig in te richten als ontmoetings- en verbindingsplekken.”