desender luc

Luc Desender aast op een grote comeback

OOSTENDE - Uit berichten die recent in de media verschenen moet blijken dat Luc Desender (ex-Electrawinds) het ondernemerschap nog altijd diep in het hart draagt. De Bruggeling die ooit begon als autodealer, aast op een behoorlijk spectaculaire comeback in Oostende.

Desender heeft plannen voor de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie aan de kust. Er is sprake van een investering van 63 miljoen euro. De financiering moet begin dit jaar rond zijn. De vergunning is volgens bepaalde media al verleend.  Als alles volgens plan loopt, dan zou in maart kunnen begonnen worden met de bouw, en in de loop van 2019 zou de installatie in de Oostendse achterhaven dan effectief operationeel moeten zijn.

Er zou op jaarbasis zo'n 100.000 ton afval verwerkt moeten worden. Het gaat zowel om industrieel als om huishoudelijk afval. Luc Desender heeft zijn project de naam Renasci meegegeven, het Latijnse woord voor hergeboorte.

foto: De Standaard