Luchthaven Oostende luchfoto mooi

Luchthaven Oostende-Brugge streeft naar nog meer duurzaamheid

OOSTENDE - Het openbaar onderzoek voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven Oostende-Brugge gaat deze week officieel van start. De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM Oostende-Brugge nv) diende hiervoor op 12 oktober 2023 de hernieuwingsaanvraag van haar omgevingsvergunning in, ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning op 19 oktober 2024. "We streven naar verdere verduurzaming van onze luchthaven door middel van een uitgebreid carbon management plan", zegt algemeen directeur Eric Dumas. "Daarnaast blijven we ons inzetten voor het ondersteunen van projecten en het omarmen van nieuwe technologie├źn. Zo zet de luchthaven in op groene stroom via de implementatie van een zonnepanelenpark, de verdere elektrificatie van dienstvoertuigen, de elektrificatie van de externe stroomvoorziening van vliegtuigen en ander afhandelingsmateriaal."

De voorbije maanden heeft LEM Oostende-Brugge op basis van aanvullende vragen het dossier vervolledigd. Hierop werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor we nu een belangrijke stap kunnen zetten naar het openbaar onderzoek.

Voor de aanvraag heeft LEM Oostende-Brugge zich gebaseerd op de Visienota van de Vlaamse Regering, waarin de opgestelde strategieën en scenario's als leidraad dienen voor de toekomstige ontwikkelingen van Luchthaven Oostende-Brugge. De luchthaven zal hierbij inzetten op een verdere duurzame ontwikkeling van de lijnvluchten en vooral op het verder uitbouwen van de vrachtvluchten.

Ambitie met vracht

De luchthaven wil de komende jaren verder ontwikkelen tot een belangrijke speler in de vrachtsector. De recente investeringen van Versluys Logistics in nieuwe loodsen vormen een eerste stap in deze ontwikkelingsstrategie. We zijn ervan overtuigd een belangrijke rol te kunnen spelen in de export en import in Vlaanderen, en de ruime regio daar rond. Deze nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van apron 1 zullen een aanzienlijke impuls geven aan de lokale werkgelegenheid en welvaart.

Milieueffectenrapport

Het dossier, dat als ontvankelijk is verklaard, omvat tevens een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door onafhankelijke experts. Dit rapport biedt inzicht in hoe de luchthaven zich de komende jaren verder kan ontwikkelen, met een nadruk op het behoud van een evenwicht tussen economische groei en het welzijn van de buurtbewoners.

“We zijn vastbesloten om de overlast te beperken en hebben daarvoor in het Milieueffectrapport (MER) en het beleidsplan van de luchthaven een gedetailleerd actieplan opgesteld", zegt topman Eric Dumas namens de luchthaven. "We streven ernaar om extra maatregelen te nemen om potentiële hinder te verminderen.

De luchthaven Oostende-Brugge streeft continu naar een evenwicht tussen de exploitatie van de luchthaven en het beperken van overlast voor de omwonenden, zo wordt er nog gezegd. Bepaalde actiecomités denken daar natuurlijk anders over.

Verhuis SAR-helibasis

De luchthaven vraagt in haar nieuwe beleidsplan een omgevingsvergunning aan voor het behoud en uitbreiden van haar eigen activiteiten. Dit dossier staat los van de SAR-helibasis, waarbij Defensie haar NH-90 helikopters wenst te baseren in Oostende.  Defensie zal hiertoe een aparte aanvraag voor een Omgevingsvergunning indienen en een bijhorend Milieueffectenrapport opstellen.

Info: Naar aanleiding van het openbaar onderzoek zal er op 12 juni 2024 een openbare informatiesessie plaatsvinden. Meer details zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van de luchthaven: www.luchthaven-oostendebrugge.com/omgevingsvergunning.