matexi_hannecart Gaëtan Hannecart neemt een strategische functie op binnen het bedrijf.

Matexi is het bouwen niet verleerd

WAREGEM – 2018 was voor buurtontwikkelaar Matexi een uitstekend jaar qua verkoop. De totale omzet rondde ei zo na de kaap van 400 miljoen euro, een groei van maar liefst 14% tegenover 2017. Die sterke groei dankt Matexi aan de consequente investeringen in binnenstedelijke ontwikkelingen. “De beweging naar buurtontwikkeling en stedelijke projecten en reconversie die we jaren geleden overtuigd hebben ingezet, loont,” zegt CEO Gaetan Hannecart. Over het mislukte dossier van de streekontwikkeling in Vlaanderen – een dossier waarop grote verliezen werden geleden- wordt niet gerept.

Matexi realiseerde in 2018 een omzetgroei van 14% tegenover 2017. De totale omzet bedroeg in 2018 398 miljoen euro, ten opzichte van 348,4 miljoen in 2017. Een forse groei dus, die nu al het vijfde jaar op rij consequent wordt voortgezet. Matexi is dus stevig op weg om de kaap van 400 miljoen euro omzet te ronden. De buurtontwikkelaar leverde vorig jaar 1.559 wooneenheden op, waarvan 673 woningen en 886 appartementen. Dat is een groei van 12,4% t.o.v. 2017. CEO Gaetan Hannecart kan alleen tevreden zijn: “Jaren geleden -vroeg ten opzichte van de markt- hebben we vol overtuiging de beweging naar buurtontwikkeling en stedelijke reconversie ingezet. Die consequente focus werpt nu zijn vruchten af. De investeringen die we hebben gedaan, zowel qua acquisitie en ontwikkeling van vastgoedprojecten, als naar de operationele werking van de organisatie, ondersteunen onze visie.”

Niet alleen de cijfers groeiden stevig, ook de organisatie evolueerde om die groei effectief te kunnen ondersteunen. In juni kondigde Matexi een project gestuurde organisatie aan die de buurtontwikkelaar in staat stelt om zich nog meer te focussen op zijn kernactiviteiten. Bovendien is Matexi op zoek naar 30 bijkomende medewerkers; ingenieursprofielen maar ook business managers en controllers. “De toekomst ligt in kernversterking en duurzaamheid, een beweging die Matexi reeds 20 jaar geleden heeft ingezet”, aldus nog de CEO. “Intussen is stilaan iedereen overtuigd dat we de open ruimte moeten sparen en waar mogelijk zelfs herstellen. Dit betekent evenwel dat de noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen meer en meer in de reeds bebouwde omgeving zullen plaats vinden. Daarbij moeten we erover waken dat deze ontwikkelingen niet afgeremd worden door langlopende bezwaarprocedures. Dit vereist het fundamenteel herdenken van de gangbare vergunningsprocedures.”