Matexi Olivier Lambrecht

Matexi verkocht nooit meer gronden, woningen en flats

WAREGEM - Het Waregemse Matexi verkocht nooit eerder zoveel gronden, woningen en flats als in 2020. Het coronajaar werd wat dat betreft een recordjaar. Keerzijde van de medaille is dat de winst terugliep.

Matexi verkocht in 2020 maar liefst 1.605 wooneenheden, alsook 1.205 woningen appartementen. Toch werd beduidend  minder netto winst geboekt: 16,9 miljoen euro ofte een daling met 64 procent tegenover het pre-covid jaar 2019. Dit heeft volgens Matexi vooral te maken met het feit dat veel opleveringen vertraging hebben opgelopen en worden doorgeschoven naar 2021. Dit heeft zowel impact op de omzet als op de winst, aldus het bedrijf.

Matexi wordt sinds dit jaar geleid door een nieuwe CEO. Olivier Lambrecht (zie foto) kwam ‘boegbeeld’ Gaetan Hannecart opvolgen. Deze laatste blijft aandeelhouder en is ook nog voorzitter van het investeringscomité. Matexi wordt grotendeels gecontroleerd door de familie Vande Vyvere.

Matexi ziet de toekomst met een roze bril. Het heeft zopas 55 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe gronden en hoopt daar de vruchten van te plukken. Bij het bedrijf werken circa 325 mensen.