Mc Three

Mc Three Group herstructureert en verankert zich in Waregem

WAREGEM - Als gevolg van de coronacrisis ziet de West-Vlaamse tapijtgroep Mc Three Group zich verplicht een grondige herstructurering door te voeren. Het bedrijf
plooit haar activiteiten deels terug op de site van Waregem en bouwt de buitenlandse filialen (VS, Turkije) tijdelijk of definitief af, in functie van hoe de markt evolueert. De aandeelhouder Sophia Vanwynsberghe, voorzitter van de raad van bestuur, en CFO Matthias Page nemen in onderling overleg ook afscheid van CEO Stefaan Duchi, die het bedrijfsbelang op de lange termijn vooropzet. De dagelijkse leiding berust nu in handen van het huidige management team dat nauw samenwerkt met Matthias Page.

De Mc Three Group Mc Three Group bestaat uit drie dochterondernemingen, allen actief in de productie van kwaliteitsvol en innovatief geweven afgepast textieltapijt en
garenproducten met een wereldwijd klantenbestand. Zoals veel bedrijven, blijft ook Mc Three Group niet gespaard door de coronacrisis. Ondanks de stijgende toestroom van orders van e-commerce klanten en de geplande roll-outs bij enkele grote Amerikaanse klanten was het orderboek bij de Amerikaanse dochter Orian Rugs (South Carolina) niet langer voldoende gevuld om continu te blijven produceren. De productie lag er stil sinds begin april en zal vandaag gedeeltelijk heropstarten om te blijven voldoen aan de marktvraag. De continuïteit voor de klanten wordt verzorgd door zo veel mogelijk uit voorraad te blijven leveren.

Het Turkse dochterbedrijf (Sofiteks) heeft het ook zwaar te verduren. De activiteiten van Sofiteks zijn gebaseerd op een orderboek van grote volumes voor haar twee zusterfirma’s (Orian Rugs USA en Mc Three België). De huidige marktcondities hebben echter een significante impact op het orderboek. De coronacrisis en de afbouw van activiteiten in Orian Rugs hebben tot gevolg dat Sofiteks in Turkije verschillende herstructureringsopties in overweging neemt om het hoofd te kunnen bieden aan haar laag orderboek, zo meldt Mc Three zelf.

Focus op Waregem

In de gegevens omstandigheden focust Mc Three zich naar eigen zeggen op zijn (winstgevende) vestiging in Waregem. De impact van corona bleef er beperkt, al is het orderboek – vooral door het sluiten van retail winkels – laag, en dat ondanks de blijvende vraag van e-commerce klanten en van landen/markten die reeds soepeler kunnen omgaan
met de coronamaatregelen. “De continuïteit richting onze klanten wordt niettemin gewaarborgd door het blijven leveren uit voorraad in combinatie met onze eigen productie in de weverij en de garenafdeling in Waregem”, zegt Matthias Page. “Mc Three België is door haar lage schuldgraad, gediversifieerd klantenbestand, doorgedreven flexibiliteit, continue product-innovatie,knowhow en gemotiveerde medewerkers goed gepositioneerd om zich optimaal aan te passen aan de wijzigende marktomgeving. Bovendien zorgt de stabiele winstgevendheid over de laatste jaren voor een veilige buffer. In Waregem werden de voorbije weken ook alle coronamaatregelen genomen om veilig te produceren en te werken.”