Lowie Bricks

Menense Groep Roussel komt met opmerkelijke innovatie

MENEN - Echte ecologische vooruitgang is pas mogelijk als deze ook betaalbaar is. Zo luidt de redenering bij de Menense familiegroep Roussel (40 miljoen euro omzet, 125 medewerkers, 120 jaar traditie, 4e generatie). Voor het eerst presenteert het bedrijf van Mark Roussel en zijn echtgenote nu een gevelsteen (de zogenaamde Lowie Brick) die hieraan helemaal voldoet. De eerste low impact hybride gevelsteen met authentiek karakter heeft een CO2-reductie van meer dan 80% ten opzichte van een klassieke baksteen. Dankzij de betaalbare prijs van de low impact gevelsteen wordt duurzaam bouwen voor veel meer mensen toegankelijk, aldus CEO Mark Roussel.  

Groep Roussel legt zich al 120 jaar toe op de productie van bouwmaterialen. Binnen het concern zijn een tiental bedrijven actief in diverse sectoren binnen de bouwindustrie, waaronder de productie van bevestigingsmaterialen, gevelstenen en low impact cement.

Door te kiezen voor een innovatief en hybride bouwmateriaal wil Goep Roussel een dubbele slag slaan: bijdragen tot een beter milieu, maar ook de consument helpen te besparen op de  bouwkosten. Het hybride karakter waarbij de steen zich positioneert tussen keramiek en beton zorgt ervoor dat de eigenschappen van beiden worden verenigd.

Het verminderen van CO2-uitstoot en het vermijden van verbrandingsgassen is van cruciaal belang om de klimaatverandering tegen te gaan en de ecologische voetafdruk te verkleinen, benadrukt Mark Roussel. "Met de low impact gevelsteen werd na bijna 5 jaar onderzoek dit doel nu helemaal bereikt, zonder dat er compromissen worden gesloten op het gebied van kwaliteit of esthetiek", dixit de CEO. "De enorme reductie is mogelijk doordat het productieproces volledig herzien werd. Zo werd bij een deel van het proces overgestapt van het klassieke energievretende ovenbakproces naar een energiezuinig meng-, tril- en persproces. Ook de materialen werden gewijzigd: de klassieke klei werd vervangen door een selectie natuurlijke mineralen van eigen bodem die worden samengehouden met een zo duurzaam mogelijke binder."

Top innovatie

De low impact gevelsteen is mede ontwikkeld en gelanceerd door twee jonge experts en hun team in samenwerking met Vlaio. Het intensief experimenteren met verschillende materialen belet niet dat de nieuwe gevelsteen toch de authentieke en kwalitatieve kenmerken van klassieke bakstenen behoudt. Dit ondanks de totaal verschillende productie aanpak.

De eerste generatie Lowie Bricks zijn beschikbaar vanaf dit najaar. Groep Roussel kondigt nu al aan dat het in de toekomst wil blijven doorgaan met innoveren. The next step is zero impact bereiken.