Midden West-Vla

Midden West-Vlaanderen tuurt in de toekomst

ROESELARE - In Roeselare werd het project 'The Next Midwest' voorgesteld. Het document omvat een ambitieus toekomstplan voor de regio Midden-West-Vlaanderen en dit voor de periode tot 2024. Het is in principe politiek neutraal, maar de overheden engageren zich over de partijgrenzen heen. Zestien burgemeesters willen de komende vijf jaar samenwerken op het vlak van economie, mens en omgeving. Door als één streek de krachten te bundelen hoopt elke gemeente mee te bouwen aan een betere toekomst. 

In vergelijking met de rest van Vlaanderen is van nieuwe ondernemingen in de streek drie jaar later 73 % nog actief. Dat is een hoge overlevingsgraad. Maar ook die regio moet alert blijven en rekening houden met nieuwe uitdagingen en problemen. "We zoeken mensen die werk willen vinden", aldus de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq. "Zoals we ook op zoek gaan naar bedrijven die moderne duurzame bedrijven willen zijn. Er moet ook een betere mobiliteit komen. Dat alles kan je alleen maar bereiken door samen te werken."

De hele regio samen telt 250.000 mensen. Door de samenwerking over alle politieke partijen heen hopen de zestien gemeenten bij de Vlaamse regering meer uit de brand te kunnen slepen. In het visieplan worden over ruim dertig bladzijden allerlei economische en sociale acties naar voor geschoven om de streek nog sterker te maken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de sociale partners (ACV, ABVV, VOKA, Unizo en Boerenbond), de provincie West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, VDAB, WVI en andere relevante actoren.