Milcobel_Langemark_site_luchtfoto

Milcobel zet noodgedwongen de tering naar de nering

LANGEMARK - Op een bijzondere ondernemingsraad kondigde zuivelcoöperatie Milcobel de intentie aan om haar organisatie de komende maanden te hervormen om het bedrijf efficiënter en weerbaarder te maken voor de toekomst. De verschillende zuivelunits binnen het bedrijf zouden worden geïntegreerd en de poederactiviteiten gedeeltelijk teruggeschroefd. Dit is noodzakelijk na de verliescijfers in 2023. Helaas betekent dit dat 130 jobs moeten verdwijnen. Het is nog niet bekend waar die afslanking zal gebeuren, al wijzen de eerste signalen vooral richting de vestiging in Kallo. De consultatiefase wordt zo snel mogelijk opgestart.

Milcobel, met een belangrijke vestiging in Langemark, is een gigant in de voedingsindustrie. Het concern is goed voor een omzet van ruim 1,3 miljard euro. Vorig jaar werd echter een verlies geïncasseerd van 11,6 miljoen euro. Naast Langemark zijn er ook West-Vlaamse filialen in Brugge en Moorslede. Volgens Milcobel zullen er overal jobs voor de bijl gaan.

2023 was een bijzonder moeilijk zuiveljaar, stelt het bedrijf. Een zeer turbulente globale zuivelmarkt, zowel aan vraag- als aan aanbodzijde, noopt tot meer flexibiliteit. Aan de vraagzijde brengt een steeds globalere zuivelmarkt meer geopolitieke en economische onzekerheden. Aan de aanbodzijde leidt de sterk toegenomen regelgeving rond landbouw en veehouderij in Europa en België tot een krimpende melkplas, waardoor rekening moet gehouden worden met een dalende melkaanvoer.

Daarnaast zijn de kosten voor energie, grondstoffen en diensten sterk gestegen, en nam ook de loonkost sterk toe gezien de verplichte indexering van 11%. "Kosten die niet meteen doorgerekend konden worden", aldus het bedrijf. "Een belangrijke financiële impact kwam van de moeizame implementatie van een ERP-softwarepakket (SAP) in de afdeling consumer products die tot een hoge eenmalige kost heeft geleid. Dit voorval legde daarenboven ook de noodzaak bloot om een andere organisatiestructuur te implementeren om zo meer synergieën te kunnen realiseren."

Positieve trends

Daar tegenover vallen er zeker ook positieve tendensen te noteren. Milcobel investeerde in een geslaagd partnership met ARLA voor een hogere valorisatie van de wei van de mozzarellafabriek in Langemark.

Ook dochteronderneming Ysco (eveneens in Langemark) zette een sterke prestatie neer en de raspactiviteiten van Kaasbrik rendeerden sterk.

Naar een efficiëntere organisatie

Om de winstgevendheid van de onderneming te herstellen en de organisatie klaar te maken voor de toekomst, heeft Milcobel de intentie om haar zuivelunits (Premium Ingredients en Consumer Products) te integreren, om dankzij een vlakkere structuur efficiënter samen te werken.

Verder heeft Milcobel de intentie om de poederactiviteiten in Kallo gedeeltelijk terug te schroeven, met name in de twee kleinere poedertorens, en dit vanaf september 2024. Dit is een rechtstreeks gevolg van de krimpende melkplas en de lage zuivelnoteringen voor poeder. Melkpoeder zou dan voornamelijk nog geproduceerd worden op de meest recente hoogtechnologische installatie. Milcobel staat uiteraard open voor een eventuele herbestemming van deze poederinstallaties, bijvoorbeeld voor het verwerken van plantaardige alternatieven of het produceren voor derden.

Bij deze reorganisatie zouden tot 130 posities verloren gaan, voornamelijk bedienden en kaderleden, alsook arbeiders uit de poederproductieafdeling te Kallo. Milcobel begrijpt dat dit onzekerheid met zich meebrengt, en hoopt zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven aan haar medewerkers. De consultatie- en informatieronde met de sociale partners wordt daarom zo snel mogelijk opgestart en Milcobel engageert zich tot een constructief sociaal overleg. Milcobel hecht er veel belang aan om deze reorganisatie zo respectvol mogelijk te laten verlopen.

Milcobel zet ook in op andere maatregelen om de kosten te drukken, zoals het niet uitbetalen van managementbonussen over 2023, het beperken van nieuwe vacatures en het terugbrengen van het aantal externe consultants.

Lokaal verankeren

Milcobel laat nog verstaan dat het zich blijvend lokaal wil verankeren. Dat zei voorzitter Betty Eeckhaut.

“Als coöperatie is het onze ambitie om de lange termijnrelatie met onze leden te versterken onder meer via het uitbetalen van een competitieve melkprijs", aldus de voorzitter. "We hebben daarvoor absoluut de kwaliteit in huis, getuige daarvan zijn de topproducten die we vandaag produceren. Bovendien is het belangrijk om als coöperatie sterk te staan om zo de melkveehouderij en zuivelverwerking in België blijvend lokaal te verankeren en een toekomst te blijven bieden."